کتاب های سال ۹۳ نشر سخنوران

عنوانپدیدآورتاریخ نشر
کتاب فارسی آخرین توصیه پیامبرانطهماسبی، مهدی، ۱۳۵۷‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی آزاداندیشی در نگاه مقام معظم رهبریبشارتی، محمدرضا‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی آزمایش‌های شیمی (۲)مرادی، ‏‫علیرضا‬‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی آشنایی با روش‌های شناسایی کیفی کاتیونها و آنیون‌ها‏‫صادقی‬‏‫، سرور‬‏‫۱۳۹۳.‭‬
کتاب فارسی آمار و احتمالاتپورجعفری، رضا‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی آموزش از راه دور: موانع و راهبردهای توسعهکراچی‌اصفهانی، منصوره‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‮‬
کتاب فارسی آموزه‌های اخلاقی و قرآنی در حدیقه سناییرباط‌جزی، سرور‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی آه ماهقرائی، مرتضی‏‫۱۳۹۳.‭‬
کتاب فارسی اثرات گیاهان دارویی بر مغزسنجرانی، علی‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی اثربخشی ساختار سازمانیبارگاهی، جهان شیر‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی اثر تکانه‌های قیمت نفت بر فعالیت‌های کلان اقتصادی‏‫بیات‬، ‏‫مریم‬‏‫‬۱۳۹۳.
کتاب فارسی اخلاق عملی امام حسین علیه‌السلامحسینی نیشابوری، سیدعلی‌اکبر‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‭‬‬
کتاب فارسی ارتباطات سازمانی و مدیریت بحرانپورشیدی، حبیب‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی ارزش ویژه برندکاوه‌منش نیاولی، هانیه‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
کتاب فارسی ارکان اصلی مشاوره گروهی: انواع گروه ها، رهبری گروه‌ها، مباحث اخلاقی گروه ها، وظایف تکمیلی اعضا و رهبر گروه‌هاک‍وری‌، ج‍رال‍د۱۳۹۳.
کتاب فارسی از عشق بگواعتمادزاده، مصطفی‏‫‬۱۳۹۳.
کتاب فارسی اصول بازاریابی و فروش‏‫محمدی‬، ‏‫محمدرضا‬‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسی اصول کلی مدیریت و سرپرستیابراهیمی پرگو، مختار‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی اعتبارسنجی نظام آموزش الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان آموزش و پرورش شهر تهرانفرمانی، مریم۱۳۹۴.
کتاب فارسی اعتیاد به مواد مخدر و خانواده‌هابارنارد، مارینا‏‫‬۱۳۹۳.
کتاب فارسی امنیت قضایی متهم در فرایند دادرسی کیفری (با رویکرد اسناد بین‌المللی)‏‫سیاوشی‌فر‬، ‏‫مهرداد ‬‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی انسان در شعر بهار و زهاویمرادی‌ رحیم‌آبادی، صدیقه‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
کتاب فارسی انگلیسی آکادمیک برای دانشجویان روانشناسیصدوقی، مجید‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسی بازنگری استراتژی‌ها و جاری‌سازی‌ آنهامبشر، محمدعلی‏‫‬‬۱۳۹۳.
کتاب فارسی بررسی برداشت‌های روانشناسان از ماهیت انسان‏‫ویسی‬، ‏‫مختار‬‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی بررسی موانع اجرای استراتژی‌های بازاریابیاسکندری، فرزانه‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی برنامه‌ریزی سناریو (ارتباط بین تحقیق و توسعه آینده)لیندگرن، متس‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسی بیایید نقاشی کنیم دوم دبستانامیدی، معصومه‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسی پایداری در موزه‌هاضرغام‌اینانلو، سمیرا، ۱۳۶۸‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی پلیمر ، از سنتز تا کاربرد‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی تاثیر «tdcs» بر افسردگی بعد از سکته قلبیرضایی، وحید‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی تاثیر توکل و اعتماد به نفس در بهداشت روانی از منظر آیات و روایاتنعمت‌زاده، ناصر‏‫‬‏۱۳۹۳.
کتاب فارسی تاریخچه و نظریه‌های انسان‌شناسیبارنارد، ‏‫آلن ج.‬‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی تفاوت‌های حقوقی زن و مردشایان‌فخر، محمدعلی‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسی تقصیر تو بودابراهیم، احترام‏‫‬‬۱۳۹۳.
کتاب فارسی تورات قرآنی و تورات کنونیعابدی، یعقوب‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی توسعه پایدار روستاییصفرزاده، بیوک‏‫‬‬۱۳۹۳.
کتاب فارسی جریان‌شناسی داعشرن‍ج‍ب‍ر ش‍ی‍رازی‌، م‍ص‍طف‍ی‌‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی جلوه‌های مدارا در آثار سخنوران بزرگ فارسی: فردوسی، مولوی، سعدی و حافظک‍ت‍اب‍ی‌، اح‍م‍د‏‫‌۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی جوامع مذهبی استرالیاهیوز، ‏‫فیلیپ ج.‬‏‫۱۳۹۳].‭‬
کتاب فارسی حریم منابع آبی در حقوق ایرانمحققی، رضا‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی حسابرسی و حسابداری مالیاتیآخوندی، احمد‏‫‬‏۱۳۹۳.
کتاب فارسی حسابرسی وحسابداری مالیاتیآخوندی، احمد‏‫‬‏۱۳۹۳.
کتاب فارسی حکومت جهانی از پندار تا واقعیتخادمیان، عباس‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی خرافه‌ستیزی در سخنان امیرالمومنین (ع)فهیمی‌تبار، حمیدرضا‏‫۱۳۹۳‭‬.
کتاب فارسی خطاهای فکری و روش‌های اصلاح آناودوئرتی، کوین مایکل‏‫‬‬۱۳۹۳.
کتاب فارسی خودآموز زبان تخصصی مددکاری اجتماعیایروانی‌محمدآبادی، محمدرضا‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی دانش و دانشگاه در بیانات مقام معظم رهبرینمکی، علی‏‫۱۳۹۳.‭‬‬
کتاب فارسی درآمدی بر چگونگی انتقال حقوق مالکیت معنوی(فکری) در حقوق ایرانرییسی، محسن‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی درآمدی بر مردم‌شناسی ازدواجابراهیم‌زاده اسمین، حسین‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
عنوانپدیدآورتاریخ نشر
کتاب فارسی درآمدی بر مردم‌شناسی ازدواجابراهیم‌زاده اسمین، حسین‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
کتاب فارسی درآمدی بر مردم‌شناسی بازار با تاکید بر تحولات تاریخی و معرفی بازارهای ایرانابراهیم‌زاده اسمین، حسین‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی درآمدی بر مردم‌شناسی توریسمابراهیم‌زاده اسمین، حسین‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی درآمدی بر مهارت‌های ارتباطیجناآبادی، حسین‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی درآمدی بر نظریه‌های شخصیتخدابخشی، مهدی‏‫‬‏۱۳۹۳.
کتاب فارسی در راه فهم قرانع‍ب‍اس‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ص‍طف‍ی‌‏‫۱۳۹۳.
کتاب فارسی دلی دریاتر از دریاپروانی، ناصر‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی دولت در عصر مدرنبهمنی، جواد‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی دینامیک سیالات محاسباتی‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی دیوان خاطی: در پناه برترین خطپرویز، حیدر‏‫۱۳۹۳.‭‬
کتاب فارسی راهکارهای رفع سحر، چشم‌زخم و امراض روحی در نگرش قرآن و سنتمحمدی، محمدعزیز‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی راهنمای جامع تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS رشته‌های مدیریت، علوم اجتماعی و روانشناسیورما، ‏‫ج. پی.‬‏‫۱۳۹۳.‭‬
کتاب فارسی راهنمای گام به گام کسب دانش در عملمیلتون، ‏‫ان. آر.‬‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی راه‌های غلبه بر ترس در اجتماعاوک‍ان‍ر، ج‍وزف‌‏‫‏‫۱۳۹۳ .‬‬‬‬‬
کتاب فارسی رسانه‌های نوین با مقدمه‌ای انتقادی‏‫۱۳۹۳.‮‬‮‬
کتاب فارسی روان سالم، زندگی سالمویژه راوری، نرگس‏‫‬‬۱۳۹۳.
کتاب فارسی روح‌القدس در ادیان ابراهیمی و بازتاب آن در تفاسیر اسلامیهاشمی صدر، مرضیه، ۱۳۴۸‏‫‌۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی روش‌ تحقیق کیفیهنینک، ‏‫مونیک ام.‬‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی روش تحقیق و نگارش پایان‌نامهبشارتی، محمدرضا‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسی روش‌های کروماتوگرافیقریشی، سیدمهدی‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی روناساکبری، احمد‏‫‬‬۱۳۹۳.
کتاب فارسی رهایی همیشگی از استرس با ۱۰ شیوه علمی ثابت شدهلاسکین، فرد‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی رهبری تحولی با رویکردی به رضایت شغلی و اشتیاق کاریتراز، محمدعلی‏‫‬‬۱۳۹۳.
کتاب فارسی ریاضی ۱پورسیستانی، امیر‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۱) ریاضیات پایه: راهنمای دانشجویان کارشناسی رشته های حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداریرجبی کفشگر، قربان‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسی ریشه عاشور در سقیفهشایان‌فخر، محمدعلی‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسی ریشه‌های فلسفی و ماده‌گرایی روان‌شناسی نوین‏‫ویسی‬، ‏‫مختار‬‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی زبان عمومیمستخدمی، سمیه‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی زنان و حقوق شهروندییعقوبی راد، فرزانه‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسی ساختار روانی انسان از منظر قرآن کریم‏‫ویسی‬، ‏‫مختار‬‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی سالنامه آماری آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهرانایران. وزارت آموزش و پرورش. اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی سخنوران آبادان (شاعران، نویسندگان، مترجمان و پژوهشگران آبادان)فرحانی‌اصل، خیریه‏‫‬‏۱۳۹۳.
کتاب فارسی سخن و سخنورانف‍روزان‍ف‍ر، ب‍دی‍ع‌‌الزمان‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسی سرزمین نخل و دریا‏‫صبوحی‬‏‫، غلامرضا‬‏‫‏‫۱۳۹۳.‭‬‬‮‬
کتاب فارسی سرمایه معنوی و تاثیر آن بر عملکرد سازمانبدخشانی، فرناز‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی سرمایه معنوی و تاثیر آن بر عملکرد سازمانبدخشانی، فرناز‏‫‏‫۱۳۹۴.‭‬‬‬
کتاب فارسی سره و ناسرهشیبانی، محمدباقر‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی سلفی‌گری در مصر و دوره جدید‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسی سلفی‌های مصر پس از مبارکسازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. مرکز مطالعات فرهنگی و بین‌المللی‏‫‌۱۳۹۳.‭‬
کتاب فارسی سهم شیعه در فرایند تمدن اسلامیاس‍م‍اع‍ی‍ل‌، م‍ح‍م‍ود‏‫۱۳۹۴].‬
کتاب فارسی سهم شیعه در فرایند تمدن اسلامیاس‍م‍اع‍ی‍ل‌، م‍ح‍م‍ود‏‫۱۳۹۳].‭‬‬
کتاب فارسی سیستم اتوماسیون اداریری‍زون‍دی‌، م‍ه‍دی‌‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسی سیستم‌های اطلاعات مدیریت دولتیراچلو، ‏‫بروس ا.‬‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسی شبکه‌های روی تراشه ( طراحی و شبیه‌سازی معماری‌های جدید)ابراهیم‌زاده، مینا‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
کتاب فارسی شرحی بر پسماند و مدیریت پسماندهاشمی، امین‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی شعر من ، گواه منترکمان، فاطمه‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی طلوع بی غروبخواجه‌وند، سعیده، ۱۳۵۷‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی فرایند جهانی شدن مبارزه با فساد اقتصادی‏‫سیاوشی‌فر‬، ‏‫مهرداد ‬‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی فرهنگ سخنورانخ‍ی‍ام‍پ‍ور، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌‏‫۱۳۹۳.‮
کتاب فارسی فرهنگ لغت تخصصی مددکاری اجتماعیایروانی‌محمدآبادی، محمدرضا‏‫۱۳۹۳.‬
عنوانپدیدآورتاریخ نشر
کتاب فارسی فقها و مکاتب فقهی در هندن‍ق‍وی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د‏‫۱۳۹۳].‬
کتاب فارسی فناوری و مشتری‌مداری در سازمان‌هامدبر، علی‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی فیلم‌های نازک و مشخصه‌یابی آنها‏‫طباطبائی‬، ‏‫ محمدرضا‬‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسی قوانین و مقررات انضباطیرباط‌جزی، سرور‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون عضویت در جامعه حسابداران رسمیآخوندی، احمد‏‫۱۳۹۳.‭‮‬‬‬
کتاب فارسی قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون عضویت در جامعه حسابداران رسمیآخوندی، احمد‏‫۱۳۹۳.‭‮‬‬‬
کتاب فارسی کارآفرینان‏‫بایرام پور‬، ‏‫بهزاد‬‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی کارآفرینی در بستر فناوری‏‫محمدی‬، ‏‫محمدرضا‬‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی کاربرد آنزیم در بیوشیمی‏‫حجتی‬، ‏‫محسن‬‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی کتاب کار اصول و مبانی سازمان و مدیریتفتوت‌ کریمی، رضا‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی کروماتوگرافی گازی مقدماتیم‍ک‌ن‍یر، ه‍رول‍د م‍ون‍رو‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی کلمه طیبه در اخلاقمحمدی، محمدعزیز‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی کلمه طیبه در عقیده اهل سنتمحمدی، محمدعزیز‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی کلیات آزمایشگاه بیوشیمی بالینیسنجرانی، علی۱۳۹۳.
کتاب فارسی گچ‌بر حاشیه‌ساز‏‫پیران‬، ‏‫حسن‬‏‫۱۳۹۳.‭‬
کتاب فارسی گچ‌بر سنتی‏‫پیران‬، ‏‫حسن‬‏‫۱۳۹۳.‭‬‬
کتاب فارسی گلستان سخنوران (شامل ۱۱۰ سخنرانی مذهبی)ام‍ی‍ن‍ی‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د‏‫۱۳۹۳.‭‬
کتاب فارسی گنجینه خطباء: آیه، حدیث، داستان و شعر ویژه خطباء، سخنوران و گویندگان مذهبی…حسینی نیشابوری، سیدعلی‌اکبر‏‫۱۳۹۲ – ‬
نسخه خطی لیلی و مجنون (مثنوی-)ن‍ام‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌۱۲۴۷ق. (ح-) (به قرینه ش ۳ مجموعه)
کتاب فارسی مباحث جاری در قوانین مالیاتیآخوندی، احمد‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی مبانی جامعه‌شناسیامین جعفری، بتول‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی مبانی جامعه‌شناسیشایان‌فخر، محمدعلی‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسی مبانی سازمان و مدیریت شرکت‌های بیمهرحمتی‌نودهی، رسول‏‫‬‏۱۳۹۳.
کتاب فارسی مجموعه آزمونهای ترمی درس زبان تخصصی رشته‌های مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی، مدیریت MBA کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نورآقازاده ابری، فاطمه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسی مجموعه مقالات نخستین همایش علمی بین‌المللی بزرگداشت سیداجل شمس‌الدین عمر بخارایی‏‫همایش علمی بین‌المللی بزرگداشت سیداجل شمس‌الدین عمر بخارایی ( نخستین‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسی محبت در تبلیغ اسلام با تاکید بر محبت الهیمظفری، علی‌محمد‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی مدیریت بحران بیمارستان‌ها(در حوادث غیرمترقبه)حاجیلو، محمد‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی مدیریت پروژه در فرایند مهندسی بازاریابی به سبک MPMشاهرخی قلندری، سیدمهدی، ۱۳۶۳۱۳۹۳.
کتاب فارسی مردم‌شناسی خاشابراهیم‌زاده اسمین، حسین‏‫۱۳۹۳ .‬
کتاب فارسی مردم‌شناسی خاش با شهر و مردم خاشابراهیم‌زاده اسمین، حسین‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی مردم‌شناسی محیطی ابعاد و کارکردهای آنابراهیم‌زاده اسمین، حسین‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسی مردم‌شناسی مشکاتنیازی، محسن‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسی مشاوره با بزرگسالان دارای ناتوانی‌های یادگیریهاجز، سالی‏‫‬‬۱۳۹۳.
کتاب فارسی مشاوره با کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها رویکرد مبتنی بر نقاط قوتشری، جان‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی معادلات دیفرانسیلعسکری‌رباطی، غلامحسین‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی مقدمه‌ای بر انسان‌شناسی اجتماعیج‍ه‍ا، م‍اک‍ه‍ان‌‏‫۱۳۹۳.‭‬‭‬
کتاب فارسی مقدمه‌ای بر توریسم و امنیت آنابراهیم‌زاده اسمین، حسین‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی مکانیزاسیون کلزاواحدی، عادل‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی مواد مخدر در فقه و حقوق اسلامطباطبایی حسینی، سید ناصر‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسی مولفه‌های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانصادقی، محمدمسعود‏‫۱۳۹۳.‭‬
کتاب فارسی مهندسی مجدد نظام آموزشی در قالب پارادایم جدیدچنگ، یین چئونگ‏‫‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسی نانوشیمی۲ص‍ل‍وات‍ی‌ نیاسری، م‍س‍ع‍ود‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با رویکرد فقهی – حقوقیسعیدی، سمانه‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی نشانه‌هاشمسویی، دیوید‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی نظریه‌های ارتباطات (رسانه، تکنولوژی و جامعه)ه‍ولم‍ز، دی‍وی‍د‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسی نغمه‌های سیدیعقوبحسینی انجدانی، سیدیعقوب‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی نفس و بدن در فلسفه دکارتدولتیاری، سعید‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی نقد و بررسی سیره‌پژوهی مستشرقان با ترجمه مدخل سیره و قرآن دایره‌المعارف قرآن لایدنپاسنگ، حیدر‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی نقش مرکبات در بیماریهای قلبیشیر‌بیگی، عصمت‏‫‬‬۱۳۹۳.
کتاب فارسی نکات گرامری کلیدی تافل اینترنتیفروردین، محمدتقی‏‫‫۱۳۹۳.‬‬‏‬‬
عنوانپدیدآورتاریخ نشر
کتاب فارسی نگارش گزارش پژوهش تجربیپیرکزاک، فرد‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسی واپسین نفسقیطاسی، آذر‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی واژگان کلیدی تافل اینترنتیزارعی، عباس‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
کتاب فارسی واکسن‌های نوترکیب(مبانی تئوری، راهنمای آزمایشگاهی)حبیبی پیرکوهی، مازیار‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسی هولدینگ‌ها و ساختار بهینه خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمیملایی کهنه‌سرا، نوید‏‫‬۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی هیدروبیولوژی پیشرفتهاعلمی‌فر، حامد‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی یاددهی – یادگیری تفکر: (انتقادی، خلاق و حل مسئله)لیمویی، فرناز، ۱۳۵۴۱۳۹۳.
کتاب فارسی یارنامهمحمدحسنی، سلیمان‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسی ‏‫«لغت‌دونی»‬اسماعیلی، ‫محمد‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی ‏‫اعتبارسنجی نظام آموزش الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان آموزش و پرورش شهر تهرانفرمانی، مریم‏‫۱۳۹۳.
کتاب فارسی ‏‫پارادیم‌ جدید درباز مهندسی آموزش و پرورش‮‬چنگ، یین چئونگ‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسی ‏‫درآمدی بر مردم‌شناسی بازار با معرفی‌ بازارهای تاریخی ایران‮‬ابراهیم‌زاده اسمین، حسین‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسی ‏‫روش‌های تجزیه‌ی حرارتی کاربرد در ترکیبات دارویی و فناوری نانوق‍ری‍ش‍ی‌، سیدم‍ه‍دی‌‏‫۱۳۹۳.
کتاب فارسی ‏‫روش‌های تحقیق کیفیهنینک، ‏‫مونیک ام.‬‏‫۱۳۹۴.
کتاب فارسی ‏‫طلای سیاه و فرایند زوال دموکراسی (۱۳۵۷- ۱۳۴۲)‬غلامی، محمدحسن، ۱۳۶۷‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسی ‏‫قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی‮‬آخوندی، احمد‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی ‏‫کار، فراغت و جامعه: «در اندیشه اجتماعی معاصر»‬میرزایی ملکیان، محمد‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی ‏‫کارآفرینی در سازمانها: موانع و مشکلات‮‬محمدباقر، ابوالفضل‏‫‫۱۳۹۳.‬‬‮‬
کتاب فارسی ‏‫‌مدیریت استراتژیک منابع‌ انسانی و جانشین‌پروری‮‬مرادحسینی، فریده‏‫۱۳۹۳.‭‬‮‬
کتاب فارسی ‏‫مقدمه فی‌التربیهالاسلامیه‬‏‫ویسی‬، ‏‫مختار‬‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی ‏‫مقرنس‌ کار و کاربند‬‮‏‫پیران‬، ‏‫حسن‬‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‮‬
کتاب فارسی ‏‫نگاه کلی بر جرم اختلاس و مجازات آن‬حسین‌دادی، ریحانه‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی ‏‫نگاهی اجمالی به تاریخ ادبیات ایران از میانه قرن پنجم تا پایان قرن دهم‮‬رباط‌جزی، سرور‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسی ‏‫‬‭English for the student of social workایروانی‌محمد آبادی، محمدرضا‏‫‏‫۱۳۹۳‬
کتاب فارسی ‏‫‭At the laboratory of general biochemistry …سنجرانی، علی‏‫۱۳۹۳‬

 

 

, , , , , , , , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *