مشاوره اکسپت مقالات در مجله Journal of Biochemical Technology

ISI WOS Journal of Biochemical Technology ISI-IMPACT FACTOR: 1.32 https://www.jbiochemtech.com/index.php/jbt زمان پذیرش: ۲ تا ۴ هفته چاپ:۴۵ روز تا ۷۵ روز حوزه های پزشکی و…

View More مشاوره اکسپت مقالات در مجله Journal of Biochemical Technology

کتابهای چاپ شده در تیرماه ۱۳۹۶ انتشارات سخنوران

عنوان پدیدآور تاریخ نشر مدیریت اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی احمدی، شهروز ‏‫۱۳۹۶.‬ ‏‫تاریخ تشیع در لرستان‮‬ خانی‌پور، سمیه ‏‫۱۳۹۶.‮‬ نیروی بیکران ازدواج…

View More کتابهای چاپ شده در تیرماه ۱۳۹۶ انتشارات سخنوران