قطع و اندازه کتابها برای چاپ

ادرس جدید سایت دپارتمان چاپ کتاب http://www.chapketab.ir/ در این جدول اندازه های قبل و بعد از برش کتاب مشخص شده و تعداد صفحات کتاب ها،…

View More قطع و اندازه کتابها برای چاپ

چاپ کتاب با هزینه های زیر یک میلیون تومان

  ادرس جدید سایت دپارتمان چاپ کتاب http://www.chapketab.ir/ مطالبی که در صفحه انتشارات کتاب نوشته شده است به برای تمامی نویسندگان مفید می باشد اگر…

View More چاپ کتاب با هزینه های زیر یک میلیون تومان

نمونه کتابهای چاپ شده در انتشارات

ادرس جدید سایت دپارتمان چاپ کتاب http://www.chapketab.ir/ در اینجا شما میتوانید نمونه هایی از کتاب های چاپ شده در موسسه چاپ و نشر وش (انتشارات…

View More نمونه کتابهای چاپ شده در انتشارات