اعتیاد، خانواده و جامعه (از سبب شناسی تا درمان

اعتیاد، خانواده و جامعه (از سبب شناسی تا درمان) Addiction. family. and society(from anesthetics to treament) مجید زارعی (Majid Zarei) فریبا مقصود (Fariba Maqsoud) پرستو…

View More اعتیاد، خانواده و جامعه (از سبب شناسی تا درمان

مصوبه اصلاحی “اهداف، سیاست­ها و ضوابط نشر کتاب”- چاپ کتاب دینی ۰۹۱۸۳۷۷۵۳۳۴ وش

باسمه تعالی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه اصلاحی “اهداف، سیاست­ها و ضوابط نشر کتاب” مصوب جلسه ۶۶۰ مورخ ۲۴/۱/۸۹ شورای عالی انقلاب…

View More مصوبه اصلاحی “اهداف، سیاست­ها و ضوابط نشر کتاب”- چاپ کتاب دینی ۰۹۱۸۳۷۷۵۳۳۴ وش