ششمین نمایشگاه کتاب دانشگاهی برپا می شود- مشاوره تبدیل پایان نامه به کتاب ۰۹۱۸۳۷۷۵۳۳۴ وش

منبع : لیزنا ششمین نمایشگاه کتاب دانشگاهی برپا می شود انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی، ششمین دوره نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی را در نیمه دوم…

View More ششمین نمایشگاه کتاب دانشگاهی برپا می شود- مشاوره تبدیل پایان نامه به کتاب ۰۹۱۸۳۷۷۵۳۳۴ وش