نکات ویراستاری – چاپ کتاب ارزان

تناسب_نهاد_و_گزاره گاهی میان نهاد و گزاره هیچ تناسبی نیست؛ مانند: _ زادگاه او ایران است؛ اما اکنون در خارج زندگی می‌کند. در این جمله گزارهٔ…

View More نکات ویراستاری – چاپ کتاب ارزان

گرفتن مجوز چاپ کتاب توسط خود نویسنده

در این بخش تصمیم دارم مراحل چاپ کتاب به صورت ناشر مولف توضیح بدم خیلی ها میگن آقا ما اصلا نمیخوایم ناشر کتابمونو چاپ کنه…

View More گرفتن مجوز چاپ کتاب توسط خود نویسنده