کتاب حسابرسی نوشته سجاد صیادی...

جامعه­ ی حسابداران رسمی ایران با...

Read More

تبدیل پایان نامه به کتاب...

سلام جدیدا برای گرفتن دو نمره پایان...

Read More

چاپ کتاب مصطفی بخشی- 78 سالگی...

این پست به معرفی کتاب 78 سالگی نویسنده...

Read More

کتاب پژوهش چین ترجمه متین کریمی کردستانی...

کتاب پژوهش چین ترجمه متین کریمی...

Read More

چاپ کتاب کودک...

دوستانی که قصد چاپ کتاب کودک رو دارند...

Read More

نکته های ویراستاری- چاپ کتاب...

#نشانه_مفعولی «را» #فاصله_گذاری...

Read More

در طراحی جلد و صفحه ارایی جلد چه نکاتی را باید رعا...

در طراحی جلد و صفحه ارایی جلد چه نکاتی...

Read More

چاپ کتاب برای مصاحبه دکتری و رزومه استخدامی...

این روزها شایعاتی مبنی بر برداشتن...

Read More