چاپ کتاب در سال 90 انتشارات سخنوران

عنوان پديدآور تاريخ نشر
کتاب فارسي « کاربرد وسایل سمعی و بصری در روابط عمومی» بهرامیان، شفیع ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي آشنایی با ناقل‌های ژنی با تاکید بر پلاسمیدها ابوذری‌ گزافرودی، ابوذر ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي آمادگی آزمون کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی، شهری و روستایی توکل‌دوست، زهرا ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي آمار و احتمال قلی‌پور، معصومه ‏‫۱۳۹۰.‬‬
کتاب فارسي آموزش شماتیک Microsoft Project ۲۰۱۰ ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي ارتباط با رسانه بخشی، شیرزاد ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي ارزشیابی آموزشی قادری، حیدر ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي اصول براده‌برداری آرزو، ب‍ه‍روز ‏‫۱۳۹۰.‭‬
کتاب فارسي افسانه‌های اوکراین ب‍اق‍ری‌، ب‍ه‍ادر ‏‫‌۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي امنیت زنان (رویکرد نظری و عملی) فرشادفر، یاسمن ‏‫‏۱۳۹۰.
کتاب فارسي انگیزه برای پیروزی دنی، ریچارد ‏‫‏‫۱۳۹۰.‬‬
کتاب فارسي اینترنت و جامعه نیازی، محسن ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي اینترنت و جامعه نیازی، محسن ‏‫۱۳۹۰.‬
پایان نامه فارسی بررسی نهضت شعوبیه و وجوه انعکاس آن در آثار مشاهیر سخنوران ایران تا پایان سده‌ی ششم هجری
کتاب فارسي پیر تعلیم ب‍اق‍ری‍ان‌ م‍وح‍د، سید رض‍ا ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي تحلیلی بر رفتار شهروندی سازمانی امامی، مصطفی ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي تشریفات شایان‌فخر، محمدعلی ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي تکنیکهای کسب دانش ؛ راهنمای گام به گام میلتون، ‏‫ان. آر.‬ ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي جامعه‌شناسی سالمندی نیازی، محسن ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي جامعه‌شناسی طلاق نیازی، محسن ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي چگونه فرزندان ما با حجاب می‌شوند؟ ل‍ق‍م‍ان‍ی‌، اح‍م‍د ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي حسابداری شرکت‌ها (۲) پناهی، مهدی ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي حسابداری صنعتی (۱) امینی، سعید ‏‫‏‫۱۳۹۰.‬‬
کتاب فارسي حسابداری مالی میرآقایی، مهتاب‌سادات ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي حقوق جزای عمومی کاربردی با بررسی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ نیکبختی، جواد ‏‫۱۳۹۱.‬
کتاب فارسي دفترچه قرمز: داستان‌های واقعی اوس‍ت‍ر، پ‍ل‌ ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي دیدگاه‌های مدیریتی لوید، ‏‫کنت ال.‬ ‏‫۱۳۹۰.‬
نسخه خطی دیوان‌طالب‌آملی طال‍ب‌ آم‍ل‍ی‌ احتمالا قرن ۱۱ق.
کتاب فارسي راهنمای عملی داده‌پردازی زیستی و پروژه‌های ژنوم م‍ل‍ب‍وب‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي راهنمای گام به گام کسب دانش در عمل میلتون، ‏‫ان. آر.‬ ‏‫۱۳۹۱.‬
کتاب فارسي راهنمای گام به گام کسب دانش در عمل میلتون، ‏‫ان. آر.‬ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي راهنمای مبلغان و سخنوران غ‍ی‍اث‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، سیدم‍ح‍م‍درض‍ا ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي ریاضی عمومی قلی‌پور، معصومه ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي شوق پیروزی دنی، ریچارد ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي شهر بی‌شهرزاد-نخستین مجموعه شعر ب‍اق‍ری‌، ب‍ه‍ادر ‏‫۱۳۹۰ .‬‬‬
پیایند طلوع ۱۳۹۰
کتاب فارسي عشق‌نامه‌ی خسرو و شیرین ن‍ام‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌ ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي فناوری‌های دانش میلتون، ‏‫ان. آر.‬ ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي قدرت شگفت‌انگیز ذهن ب‍وزان‌، ت‍ون‍ی‌ ‏‫۱۳۹۰.
کتاب فارسي گزیده آثار چهارمین جشنواره گرافیک دانشجویی سما جشنواره گرافیک دانشجویی سما ( چهارمین ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي مبانی سازمان و مدیریت( خلاصه‌ای از مباحث سازمان و مدیریت قابل استفاده برای دانشجویان…) امامی، مصطفی ‏‫۱۳۹۰.‬‬
کتاب فارسي مبانی کارآفرینی ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي مثنوی نظم‌السلسله وصلی سمرقندی، سیداحمد ‏‫۱۳۹۰ .‬‬‬
کتاب فارسي مدیریت خرد: نوآوری و نوآوران در هزاره سوم اکبری، عباس ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي مدیریت خرد؛ اگر می‌دانستید که چه می‌دانید… اکبری، عباس ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي مدیریت خرد؛ پرواز را بیاموز ویژه مدیران سازمانها، شرکت‌ها و بنگاههای صنعت و کسب و کار … اکبری، عباس ‏‫‏‫۱۳۹۰.‬‬
کتاب فارسي مردم‌شناسی (انسان‌شناسی) شایان‌فخر، محمدعلی ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي نانوشیمی ص‍ل‍وات‍ی‌ نیاسری، م‍س‍ع‍ود ‏‫۱۳۹۰.‭‬‬
کتاب فارسي نگرش‌های شغلی امامی، مصطفی ‏‫۱۳۹۰.‬
نسخه خطی ورقه‌و‌گلشاه مخلصی‌تبریزی‌، حسن‌، قرن‌۱۰ق. پیدیآور احتمالا قرن ۱۴ق.
کتاب فارسي هنوز عشق… مجموعه اشعار ترمذی، جعفرمحمد ‏‫‏۱۳۹۰.
کتاب فارسي ‏‫کار‌آفرینی مفاهیم، تئوری‌ها و مکاتب امامی، مصطفی ‏‫۱۳۹۰.
کتاب فارسي ‏‫‬‭Whishes : a chapbook تقوی، لیلا ‏‫۱۳۹۰‬‬
کتاب فارسي ‏‫‭English short stories مستخدمی، سمیه ‏‫۱۳۹۰

 

 

, , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *