کتابهای چاپ شده در سال ۸۹ انتشارات سخنوران

عنوان پدیدآور تاریخ نشر
کتاب فارسی مهارت‌های زندگی نیازی، محسن ‏‫۱۳۸۹.
کتاب فارسی م‍ی‍راث‌ گ‍ذش‍ت‍گ‍ان‌ اوس‍طی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی نانوخوشه‌ها ص‍ل‍وات‍ی‌ نیاسری، م‍س‍ع‍ود ‏‫‬‏۱۳۸۹.
کتاب فارسی نانوفناوری و تصفیه آب ص‍ل‍وات‍ی‌ نیاسری، م‍س‍ع‍ود ‏‫۱۳۸۹.‭‬
کتاب فارسی نانوکاتالیست ‏‫‏۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی هایفتز آنگونه که می‌شناختم آگوس، آیکه ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی یادداشتهای پریشان دنیای اسرارآمیز ذهن فراموشکار ثابتی‌پور، علی ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی ‏‫۵۰ نگاه برتر در زمینه‌ی معنویات‬ باتلر-بودن، تام ‏‫۱۳۹۱.‬
کتاب فارسی ‏‫راهنمای موفقیت در مهارت‌های تفکر انتقادی( در ۲۰ دقیقه در روز) استارکی، ‏‫لورن بی.‬ ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسی ‏‫کاربردهای Simulink در مهندسی‬ قشونچی برق، هادی ‏‫۱۳۸۹

 

عنوان پدیدآور تاریخ نشر
کتاب فارسی ۱۰۰ نکته مهم در زبان انگلیسی آفرین اسدی، فهیم ‏‫‏۱۳۸۹.
کتاب فارسی آموزش بر پایه تفکر خلاق کوان، جان ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی ارزیابی و اصلاح شوری خاک کنفرانس بین المللی طبقه بندی و اصلاح خاک اراضی تخریب‌ یافته محیط‌های خشک ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسی بازی کنید، گرامر بیاموزید ری‍ن‍وول‍وک‍ری‌، م‍اری‍و ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی بزرگراه جوانی: تغذیه سالم و طبیعی ماریوت، سوزانا ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی بید لیلی فیاض‌بخش، فرزانه ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی تکنیک‌های تحقیق تلفیقی کرسول، جان دبلیو. ‏‫‏‫۱۳۸۹.‬‬‬
کتاب فارسی جامعه‌شناسی نیازی، محسن ‏‫‬‏۱۳۸۹.
کتاب فارسی جلو‌ه‌های نمایشی در مثنوی کهنسال، مریم ‏‫۱۳۸۹.‭‬
کتاب فارسی جو یادگیری موثر در موسسات یاددهنده و یادگیرنده برانت، ‏‫رونالد اس.‬ ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی چراغ خلوتیان ۱۳۸۹.
کتاب فارسی چگونه فرزندان ما با حجاب می‌شوند؟ ل‍ق‍م‍ان‍ی‌، اح‍م‍د ‏‫۱۳۸۹.‬
نسخه خطی خاطرات ن‍ع‍م‍ت‌ ف‍س‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ جمادی الثانیه ۱۳۲۵ق.
کتاب فارسی داستان بخوانید، انگلیسی بیاموزید آفرین اسدی، فهیم ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی دانشگاه کارآفرین ارتباط دانشگاه، صنعت و جامعه نیازی، محسن ‏‫۱۳۸۹.‬‬
کتاب فارسی رخ ماه شاکرمی خوانساری، مریم ‏‫‏۱۳۸۹.
کتاب فارسی روایت ویرانی لبخندها فیضی، الماس ‏‫‏۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی روش تحقیق میدانی تیلور، کلر ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی روش متوسط حجمی عباسیان‌آرانی، علی‌اکبر ‏‫‬۱۳۸۹.
کتاب فارسی روشهای تحقیق تلفیقی کرسول، جان دبلیو. ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی وال‍ی‍م‍ن‌، ن‍ی‍ک‍لاس ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی زیبایی و شادابی طبیعی ماریوت، سوزانا ‏‫‬۱۳۸۹.
کتاب فارسی سلامت سازمانی (با تاکید بر سلامت مدارس) یزدخواستی، علی ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی سلول‌های خورشیدی نانو‌ساختار ص‍ل‍وات‍ی‌ نیاسری، م‍س‍ع‍ود ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی شهر بی‌شهرزاد-نخستین مجموعه شعر ب‍اق‍ری‌، ب‍ه‍ادر ‏‫۱۳۹۰ .‬‬‬
کتاب فارسی عشق‌نامه‌ی لیلی و مجنون ن‍ام‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌ ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی عشق‌نامه‌ی وامق و عذرا ن‍ام‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌ ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی علی‌بابا ثابتی‌پور، علی ‏‫‏۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی فرش و قالیبافی کاشان نیازی، محسن ‏‫‏۱۳۸۹.
کتاب فارسی کارنامه ماوراءالنهر پژوهی خ‍دای‍ار، اب‍راه‍ی‍م‌ ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی کاشان‌شناسی نیازی، محسن ‏‫۱۳۸۹.‬‬‬‬
کتاب فارسی کتاب جامع فن ترجمه ابراهیمی، محمود ‏‫۱۳۸۹ -‬
کتاب فارسی کودکان خیابانی نیازی، محسن ‏‫‏‫۱۳۸۹.‬‬‭‬
کتاب فارسی گام‌های مثبت‌اندیشی: شیوه‌های عملی برای لذت‌بردن از زندگی راوسن، پولین ‏‫‏‫۱۳۸۹.‬‬
کتاب فارسی گزیده آثار چهارمین جشنواره گرافیک دانشجویی سما جشنواره گرافیک دانشجویی سما ( چهارمین ‏‫۱۳۹۰.‬
نسخه خطی لیلی و مجنون (مثنوی-) ن‍ام‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌ ۱۲۴۷ق. (ح-) (به قرینه ش ۳ مجموعه)
کتاب فارسی مبانی حقوق شهروندی در نهج‌البلاغه اس‍لام‍ی‌، اح‍م‍د ‏‫‏‏۱۳۸۹.
کتاب فارسی مبانی نانوغشاهای پلیمری و فرایند نانوفیلتراسیون اکبری، احمد ‏‫۱۳۸۹ .‬‬‬
کتاب فارسی مبانی و اصول کارآفرینی با تاکید بر جنبه‌های نظری و عملیاتی نیازی، محسن ‏‫‏۱۳۸۹.
کتاب فارسی مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای و طبقه‌بندی شده روش‌های تحقیق و آمار نیازی، محسن ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی مرجع کامل Microsoft Access 2010 به همراه برنامه‌نویسی VBA در اکسس ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۲‬
کتاب فارسی مردم شناسی آران و بیدگل نیازی، محسن ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی مردم‌شناسی جهانگردی نیازی، محسن ‏‫۱۳۸۹.‭‬
کتاب فارسی مردم‌شناسی خوانسار نیازی، محسن ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی مردم‌شناسی گلپایگان نیازی، محسن ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی مروری جامع بر نظریه‌های جامعه‌شناسی و روش‌تحقیق باقری بنجار، عبدالرضا ‏‫۱۳۸۹.‬‬
کتاب فارسی مشاجره نه! گفتگو کنید ۱۳۸۹.
کتاب فارسی مصاحبه پژوهشی گ‍ی‍ل‍ه‍ام‌، ب‍ی‍ل‌ ‏‫‬‏۱۳۸۹.
پایان نامه فارسی مطالعه خواص ترمودینامیکی مایعات یونی بر پایه ایمیدازولیم و مخلوط آنها با آب و بررسی اثر طول زنجیر آلکیل با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو و دینامیک مولکولی
کتاب فارسی مقدمه‌ای بر دانشگاه تمدن‌ساز نیازی، محسن ‏‫۱۳۸۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *