کتابهای چاپ شده در سال 89 انتشارات سخنوران

عنوان پديدآور تاريخ نشر
کتاب فارسي مهارت‌های زندگی نیازی، محسن ‏‫۱۳۸۹.
کتاب فارسي م‍ی‍راث‌ گ‍ذش‍ت‍گ‍ان‌ اوس‍طی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي نانوخوشه‌ها ص‍ل‍وات‍ی‌ نیاسری، م‍س‍ع‍ود ‏‫‬‏۱۳۸۹.
کتاب فارسي نانوفناوری و تصفیه آب ص‍ل‍وات‍ی‌ نیاسری، م‍س‍ع‍ود ‏‫۱۳۸۹.‭‬
کتاب فارسي نانوکاتالیست ‏‫‏۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي هایفتز آنگونه که می‌شناختم آگوس، آیکه ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي یادداشتهای پریشان دنیای اسرارآمیز ذهن فراموشکار ثابتی‌پور، علی ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي ‏‫۵۰ نگاه برتر در زمینه‌ی معنویات‬ باتلر-بودن، تام ‏‫۱۳۹۱.‬
کتاب فارسي ‏‫راهنمای موفقیت در مهارت‌های تفکر انتقادی( در ۲۰ دقیقه در روز) استارکی، ‏‫لورن بی.‬ ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫کاربردهای Simulink در مهندسی‬ قشونچی برق، هادی ‏‫۱۳۸۹

 

عنوان پديدآور تاريخ نشر
کتاب فارسي ۱۰۰ نکته مهم در زبان انگلیسی آفرین اسدی، فهیم ‏‫‏۱۳۸۹.
کتاب فارسي آموزش بر پایه تفکر خلاق کوان، جان ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي ارزیابی و اصلاح شوری خاک کنفرانس بین المللی طبقه بندی و اصلاح خاک اراضی تخریب‌ یافته محیط‌های خشک ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بازی کنید، گرامر بیاموزید ری‍ن‍وول‍وک‍ری‌، م‍اری‍و ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي بزرگراه جوانی: تغذیه سالم و طبیعی ماریوت، سوزانا ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي بید لیلی فیاض‌بخش، فرزانه ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي تکنیک‌های تحقیق تلفیقی کرسول، جان دبلیو. ‏‫‏‫۱۳۸۹.‬‬‬
کتاب فارسي جامعه‌شناسی نیازی، محسن ‏‫‬‏۱۳۸۹.
کتاب فارسي جلو‌ه‌های نمایشی در مثنوی کهنسال، مریم ‏‫۱۳۸۹.‭‬
کتاب فارسي جو یادگیری موثر در موسسات یاددهنده و یادگیرنده برانت، ‏‫رونالد اس.‬ ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي چراغ خلوتیان ۱۳۸۹.
کتاب فارسي چگونه فرزندان ما با حجاب می‌شوند؟ ل‍ق‍م‍ان‍ی‌، اح‍م‍د ‏‫۱۳۸۹.‬
نسخه خطی خاطرات ن‍ع‍م‍ت‌ ف‍س‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ جمادي الثانيه ۱۳۲۵ق.
کتاب فارسي داستان بخوانید، انگلیسی بیاموزید آفرین اسدی، فهیم ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي دانشگاه کارآفرین ارتباط دانشگاه، صنعت و جامعه نیازی، محسن ‏‫۱۳۸۹.‬‬
کتاب فارسي رخ ماه شاکرمی خوانساری، مریم ‏‫‏۱۳۸۹.
کتاب فارسي روایت ویرانی لبخندها فیضی، الماس ‏‫‏۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي روش تحقیق میدانی تیلور، کلر ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي روش متوسط حجمی عباسیان‌آرانی، علی‌اکبر ‏‫‬۱۳۸۹.
کتاب فارسي روشهای تحقیق تلفیقی کرسول، جان دبلیو. ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی وال‍ی‍م‍ن‌، ن‍ی‍ک‍لاس ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي زیبایی و شادابی طبیعی ماریوت، سوزانا ‏‫‬۱۳۸۹.
کتاب فارسي سلامت سازمانی (با تاکید بر سلامت مدارس) یزدخواستی، علی ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي سلول‌های خورشیدی نانو‌ساختار ص‍ل‍وات‍ی‌ نیاسری، م‍س‍ع‍ود ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي شهر بی‌شهرزاد-نخستین مجموعه شعر ب‍اق‍ری‌، ب‍ه‍ادر ‏‫۱۳۹۰ .‬‬‬
کتاب فارسي عشق‌نامه‌ی لیلی و مجنون ن‍ام‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌ ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي عشق‌نامه‌ی وامق و عذرا ن‍ام‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌ ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي علی‌بابا ثابتی‌پور، علی ‏‫‏۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي فرش و قالیبافی کاشان نیازی، محسن ‏‫‏۱۳۸۹.
کتاب فارسي کارنامه ماوراءالنهر پژوهی خ‍دای‍ار، اب‍راه‍ی‍م‌ ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي کاشان‌شناسی نیازی، محسن ‏‫۱۳۸۹.‬‬‬‬
کتاب فارسي کتاب جامع فن ترجمه ابراهیمی، محمود ‏‫۱۳۸۹ -‬
کتاب فارسي کودکان خیابانی نیازی، محسن ‏‫‏‫۱۳۸۹.‬‬‭‬
کتاب فارسي گام‌های مثبت‌اندیشی: شیوه‌های عملی برای لذت‌بردن از زندگی راوسن، پولین ‏‫‏‫۱۳۸۹.‬‬
کتاب فارسي گزیده آثار چهارمین جشنواره گرافیک دانشجویی سما جشنواره گرافیک دانشجویی سما ( چهارمین ‏‫۱۳۹۰.‬
نسخه خطی لیلی و مجنون (مثنوی-) ن‍ام‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌ ۱۲۴۷ق. (ح-) (به قرینه ش ۳ مجموعه)
کتاب فارسي مبانی حقوق شهروندی در نهج‌البلاغه اس‍لام‍ی‌، اح‍م‍د ‏‫‏‏۱۳۸۹.
کتاب فارسي مبانی نانوغشاهای پلیمری و فرایند نانوفیلتراسیون اکبری، احمد ‏‫۱۳۸۹ .‬‬‬
کتاب فارسي مبانی و اصول کارآفرینی با تاکید بر جنبه‌های نظری و عملیاتی نیازی، محسن ‏‫‏۱۳۸۹.
کتاب فارسي مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای و طبقه‌بندی شده روش‌های تحقیق و آمار نیازی، محسن ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي مرجع کامل Microsoft Access 2010 به همراه برنامه‌نویسی VBA در اکسس ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۲‬
کتاب فارسي مردم شناسی آران و بیدگل نیازی، محسن ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي مردم‌شناسی جهانگردی نیازی، محسن ‏‫۱۳۸۹.‭‬
کتاب فارسي مردم‌شناسی خوانسار نیازی، محسن ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي مردم‌شناسی گلپایگان نیازی، محسن ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي مروری جامع بر نظریه‌های جامعه‌شناسی و روش‌تحقیق باقری بنجار، عبدالرضا ‏‫۱۳۸۹.‬‬
کتاب فارسي مشاجره نه! گفتگو کنید ۱۳۸۹.
کتاب فارسي مصاحبه پژوهشی گ‍ی‍ل‍ه‍ام‌، ب‍ی‍ل‌ ‏‫‬‏۱۳۸۹.
پایان نامه فارسی مطالعه خواص ترمودینامیکی مایعات یونی بر پایه ایمیدازولیم و مخلوط آنها با آب و بررسی اثر طول زنجیر آلکیل با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو و دینامیک مولکولی
کتاب فارسي مقدمه‌ای بر دانشگاه تمدن‌ساز نیازی، محسن ‏‫۱۳۸۹

, , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *