کتابهای چاپ شده در تابستان 96 انتشارات سخنوران

عنوان پديدآور تاريخ نشر
کتاب فارسي مدیریت اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی احمدی، شهروز ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ‏‫تاریخ تشیع در لرستان‮‬ خانی‌پور، سمیه ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي نیروی بیکران ازدواج … شریفی آل‌آقا، سهیل ‏‫‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي مالکیت فکری: مبانی مدنی حمایت از آثار فکری با رویکرد تطبیقی حبیبی، سیده‌نرجس ‏‫‬‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي خاک سالم، گیاه سالم، انسان سالم امجدیان، الهام ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي کارآفرینی و عوامل موثر بر آن ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي حریم خصوصی در حقوق ایران و فقه اسلامی مرادی، روح‌الله ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي امنیت پنل‌های مدیریتی میزبانی وب مولایی، رضا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ‏‫NMR پلیمرها‬ براندولینی، ‏‫آنیتا ج.‬ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي خواب شیشه‌ای سلمانی سلطان‌آبادی، مهدی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي حال زندگیتون خوب رئوفی، سبحان ‏‫‬۱۳۹۶.
کتاب فارسي تزئینات محراب عصر ایلخانی سلمانی قزوینی، محبوبه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي کنوانسیون زنان و برابری تابعیت میرفخرائی، پرندیس‌سادات ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي سوء‌استفاده جنسی از کودکان حسینی، مریم‌سادات ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي اجرای خط‌مشی‌ عمومی با رویکرد حکمرانی عقبائی جزنی، محمد ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي پیاده‌سازی رهیافت المان طیفی در محاسبات عددی معادله ترابرد نوترون نهاوندی، نیما ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ‏‫‭Barron’s text-based essential words for the TOEFL توتی، الهه ‏‫۱۳۹۶‬
کتاب فارسي گفتار نو درباره امامت و ولایت از سخنوران معاصر سازمان تبلیغات اسلامی‏‫. پژوهشکده باقرالعلوم (ع) ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي اصول کاتالیست‌های مدرن کورکندورف، ایب ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي فناوری نانو در تشخیص و درمان عفونت‌های باکتریایی ‏‫۱۳۹۶ .‬‬‬
کتاب فارسي ‏‫‭Along with idioms سلطانی‌مقدم، فاطمه ‏‫۱۳۹۶‬
کتاب فارسي ‏‫نانو کاتالیست‌ها و کاربردهای آن در صنعت‮ آراسته، الهام ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي گردشگری ربیعی فرادنبه، افسانه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي حسابداری زبان تجارت و کسب و کار جعفری، سارا ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي ‏‫تجارت سیار و چالش‌های آن در IT نصرتی ناهوک، حسن ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي برقراری ارتباط موثر توسط هوش هیجانی گلی‌ آشتیانی، نسرین ‏‫۱۳۹۶ .‬‬
کتاب فارسي فناوری و بازاریابی محصولات روستایی نصرتی ناهوک، حسن ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مصالح میان ساختان بتن: پردازش تصویر بر اساس اجزاء محدود (DPI-FEM) خالدی، خالد ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ابطال مصوبات دولتی در ایران و امریکا مکوندی، پروانه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي جرعه جرعه آرامش زنوزی، فریبا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي دیباچه‌های چکامه عربی در عصر آغازین اسلام ع‍طوان‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي معجزه ورزش بر دیسمنوره اکبری، زهرا ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي جرایم زنان در ایران حقیقی، لیلا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي نقش سپاه پاسداران در پیشگیری از وقوع جرم احمدی دهنوئی، رضا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي کلیات مولانا نوعی خبوشانی ن‍وع‍ی‌ خ‍ب‍وش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مبانی محله پایدار فریدمن، آوی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي الگوهای تنفسی عباسپور گرمسیری، محسن ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي خصوصی‌سازی در صنعت بیمه محمودی ایران‌زاد، آیدا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي رغبت به ازدواج ریاحی چهار‌محالی، مهشید ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي کارآفرینی سبز و توسعه پایدار صفری، خدیجه ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي اعتراض به رای داور از منظر داوری تجاری بین‌المللی گودرزی، سهیلا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي معماری سبز در طراحی مسکن آذرخش، مهری ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي چگونه بفروشیم؟ بلندهمت، مریم ‏‫‭۱۳۹۶‮‭
کتاب فارسي شروط ضمن عقد نکاح در ایران و آلمان رجب، نسترن ‏‫۱۳۹۶ .‬
کتاب فارسي طراحی پیاده راه، با رویکرد تحکیم رابطه سالمندان و محیط شهری جاویدی، رسول ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي اخلاق اسلامی و سیاسی در نهج‌البلاغه چ‍وپ‍ان‍ی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي فرهنگ سازمانی عصب‌محور رایزیان، ‏‫گارو د.‬ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي سرایی برای پوست دوم وزیری، وحید ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مسئولیت مدنی شهرداری‌ها در پرداخت معوض بابت عقب‌نشینی املاک محمودی هرندی، مصطفی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي هویت سازمانی در خدمت بهبود رفتار شهروندی و تعهد سازمانی خسروی، محمدباقر ‏‫۱۳۹۶ .‬
عنوان پديدآور تاريخ نشر
کتاب فارسي سیستم‌های خطی و کنترل خودکار میگلی، وحید ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان ‏‫‬‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي عدالت جنسیتی در اسلام و غرب فکور، فاطمه ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي تحلیلی بر بانکداری الکترونیک رنجبر، چنگیز ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي کاربرد رایانه در شیمی چگنی، مهدیه ‏‫‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي ‏‫سازمان‌های مردم نهاد محله‌محور توسعه‌ی مشارکت‌های اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌‌پذیر رضائی‌تبار، رضا ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي مبانی NETWORK+ حقی، نادر ‏‫‬‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي ام‌اس و گروه‌درمانی سبا نادری، رقیه ‏‫‬۱۳۹۶.
کتاب فارسي نگاهی بر مدیریت منابع انسانی شرکتهای ساخت تجهیزات نظامی زین‌العابدین‌زاده مشهدی، محمدحسین ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مطالعات موردی مدیریت دانش در شرکت‌های متوسط و کوچک ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي غول داده‌هایت را بکار بگیر قوام، سبحان ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مقدمه‌ای بر بیوشیمی و تغذیه در فعالیت بدنی بهرام، محمدابراهیم ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مدیریت رسانه و مسوولیت‌پذیری اجتماعی کریمی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ‏‫‭Read to live life میرفندرسکی، یارا ‏‫۱۳۹۶‬
کتاب فارسي ‏‫‭‭The power and joy of reading ارویی، آلاله ‏‫۱۳۹۶‬
کتاب فارسي آموزش ساخت ربات تلگرام و راه‌های کسب درآمد از آن بهفر، محمدعلی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي دایناسورها برخورداری، محمدحسین ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي برنامه‌ریزی برای منابع محیطی محمودی چناری، حبیب ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي نقشه مفهومی، راهبرد نوین آموزش و یادگیری “قابل استفاده اساتید محترم دانشگاهها، دانشجویان عزیز، فرهنگیان گرانقدر و دیگر علاقمندان” علی‌حسینی، خدیجه ‏‫‬‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي حسابرسی ناب پاترسون، ‏‫جیمز سی.‬ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي نگاهی نو به سازمان یادگیرنده در نظام آموزش عالی تیموریان، افسانه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي نقش هورمونهای گیاهی بر جوانه زنی گیاه گندم علی اکبری، علی‌اصغر ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي سفری به شهر نائین گلی‌ آشتیانی، نسرین ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی به همراه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های کاربردی… رستمی گیلانی، فرزاد ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي میراگرهای اصطکاکی و بادبندهای کمانش‌تاب آذرخوش، حجت‌اله ‏‫‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي کم‌رویی و راه‌های مقابله با آن در دانش‌آموزان ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي چرا از من می‌خرند؟ جعفری امینه اصفهانی، زهرا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ۱۴/۳۰ به وقت عراق کاظمی وردنجانی، علی ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي موشی و رفقا سلطانی، صباح ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي رشد حرکتی انسان در افراد سالم و کم‌توان: ناتوانی و موضوعات، قوانین و برنامه‌های مربوط به افراد ناتوان پین، وی. گرگوری ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي موفقیت مرکب شکوهی، محمدصالح ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي خاطره‌نویسی و جایگاه آن در تاریخ‌نگاری عصر قاجار عباسی، سمیه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي کتاب کار در مسیر درمانگر شدن ک‍ات‍ل‍ر، ج‍ف‍ری‌ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي سه فصل بی تو ایوزخانی، سمیه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مرجع سریع نرم افزار LS_DYNAهمراه با مثال‌های کاربردی ایرانی، محسن ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي موازنه جرم و انرژی برای مهندسین شیمی، نفت و پلیمر راحمی، نادر ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي نانوتکنولوژی پزشکی و نانوبیوتکنولوژی (نانوزیست فناوری) ‏‫۱۳۹۶ .‬
کتاب فارسي انرژی بادی: اتصال به شبکه و تاثیر دینامیکی وی‍ت‍ال‌، وی‍ج‍ی‌ ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي تلفن همراه شما چاه نفت شماست عباسی، فرزاد ‏‫‬۱۳۹۶.
کتاب فارسي تراژیکستان مشرقی آذر، فرهاد ‏‫۱۳۹۶ .‬
کتاب فارسي مبانی و روش‌‌های اندازه‌گیری تنش پسماند هنرپیشه، محمد ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي دیوان قصاب مازندرانی ق‍ص‍اب‌ م‍ازن‍دران‍ی‌ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي رابطه ارزشهای خرید با نیات رفتاری شماعی‌زاده، محمدمهدی ‏‫‬‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي رضایتمندی مشتریان از شیوه‌های نوین خدمات بانکی انصاری، الناز ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي دیوار خورشیدی، چالش‌ها و راهکارها ایرانی، محسن ‏‫‬‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي مفاهیم رفتاری زلزله بر ساختمان‌ها ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي استعداد‌یابی ورزشی مظفری، زینب ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي دیدن دگر آموز، شنیدن دگر آموز فنون بازآفرینی خود فرآیندی مبتنی بر تیوری انتخاب … ص‍اح‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي غزلستان خدابنده، فرشته ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي روش‌های بهسازی خاک‌ها ‏‫‬۱۳۹۶

 

عنوان پديدآور تاريخ نشر
کتاب فارسي معاد در قیامت کبری کرامتی‌فرد، مهین ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي هشت داستان از هشت نویسنده ایرانی طاهری، مصطفی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي جستارهایی در باب فلسفه هنر و ادبیات ‏‫۱۳۹۶‬.
کتاب فارسي آتوسا و راز سعادت پژوم کوشالشاهی، آتوسا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﻬﺎر ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي تذکره سخنوران استان اصفهان (تا نیمه اول قرن چهاردهم) شیخ بهائی، رضا ‏‫۱۳۹۶
کتاب فارسي سایه روشن نوری، زهره ‏‫‏‏‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي ‏‫شیب بهینه دریافت‌کننده‌های تخت خورشیدی در ایران با تاکید بر نوع اقلیم‬ خراسانی‌زاده، حسین ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ‏‫تاثیر وابستگی‌های شرکتی بر رفتار مصرف‌کننده نوربخش، حسین ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي قراردادهای نفتی از دیدگاه فقه و حقوق با تاکید بر قرارداد بیع متقابل و قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال آهنگران، روح‌الله ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي تحول و تکامل، شب و شراب کردی، محبوبه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي جدایش هیدرومتالورژیکی عناصر نادر خاکی جانگ، جک ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي پژوهش باستان‌شناسی جزیره خارگ خلیج‌فارس زارعی، حمید ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي وکیل یار خانواده موسسه حقوقی سفیران صلح و قانون ‏‫۱۳۹۶‬.
کتاب فارسي مزیت رقابتی سرمایه‌های فکری سازمان کدیورنیا، محمدمهدی ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي زن و خانواده میرشکاری، مریم ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي زندگی پیامبر تا هجرت به حبشه غلام‌زاده، ارسلان ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي خوب باشیم غلام‌زاده، ارسلان ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ویروسها و نانوتکنولوژی منچستر، ماریان ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مجموعه آزمونهای ترمی درس مدیریت بازاریابی(همراه با پاسخنامه )رشته مدیریت کسب و کار (MBA) آقازاده ابری، فاطمه، ۱۳۶۸ ۱۳۹۶.
کتاب فارسي مجموعه آزمونهای ترمی درس مدیریت استراتژیک پیشرفته رشته مدیریت کسب و کار (MBA) کاظمی قهفرخی، صفورا، ۱۳۶۵ ‏‫۱۳۹۶.‭‬
کتاب فارسي مجموعه آزمونهای ترمی درس اصول اقتصاد رشته مدیریت کسب و کار (MBA) س‍ع‍ی‍دی‌ راد، ع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۶‭‬.
کتاب فارسي مجموعه آزمونهای ترمی درس اصول حسابداری یک رشته مدیریت اجرایی، مدیریت کسب و کار (MBA) …. کاظمی قهفرخی، سیده صفورا، ۱۳۶۵ ‏‫۱۳۹۶‭‬.
کتاب فارسي لیلی تا لیلی: (مجموعه هفت نمایشنامه) شهبازی، محمدرضا ‏‫‬۱۳۹۶.
کتاب فارسي دهکده گلها بلقان‌آبادی، زهره ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي بزهکاری اطفال و نوجوانان اردستانی، آزاده ‏‫‬‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي سلب مالکیت میابادی، مرضیه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي حسابداری پیشرفته ۲ امینی، سعید ‏‫‬۱۳۹۶.
کتاب فارسي مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی از منظر حقوق ایران و فرانسه قنبرپور، مصطفی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي و شاید هذیانهای یک روح بیمار: (مجموعه شعر) طهوری راد، محمد ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي چرا به اهدافمان نمی‌رسیم؟ شریفی آل‌آقا، سهیل ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي طراحی ساختمان‌های پایدار کنفرانس جهانی ساختمان‌های پایدار ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي پزشکی شخصی و ژنومیک اسنایدر، مایکل پل ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ارتعاشات و ناپایداری ورق‌های ساندویچی قربان‌پور‌ آرانی، علی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي عشق در کمان آرش احمدی، آرش ‏‫‬۱۳۹۶.
کتاب فارسي معماری در صنایع دریایی حسینی کیاسری، سیده‌لیلا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ‏‫مقدمه‌ای بر مدیریت رفتار سازمانی مددخانی، مهدی ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي مروری برروش تحقیق در علوم انسانی با رویکردی کاربردی مددخانی، مهدی ‏‫‏‏‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي دچار امینی، پروین ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي ‏‫شریان شب( شعر سپید) یزدان‌پناه، فاطمه ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي اسلام و سکونت اسپاهیچ، اومر ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي برونسپاری؛ از نظریه تا کاربرد (با تاکید بر خدمات مالی و حسابداری) امامی، مصطفی ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي تحلیل دینامیکی موضوعات استراتژیک آمیخته بازاریابی بکر، سمیرا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي تاکتیک و ترکیب در شطرنج ریگیس، دیوید ‏‫‏‏‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي تاثیر مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها بر رضایت مصرف‌کننده صفرزاده، امیر ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي جامعه‌شناسی و مسائل اجتماعی مدرن الوود، ‏‫چارلز ا.‬ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي موفقیت در خون توست شرفی، ایرج ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي عشقی که منتشر شد توفیق‌بخت، ملیکا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي رازهای ماندگار سیف‌علیان، انسیه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي بازاندیشی سیاست و حاکمیت علوی و اموی آهنگران، روح‌الله ‏‫۱۳۹۶
عنوان پديدآور تاريخ نشر
کتاب فارسي مدیریت دانش و نقش آن در موفقیت سازمانی ملکی، یزدان ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي یک ساعت غزل کاوه، حسین‌رضا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي الاغ تنبل و شیر جنگل تقی‌پور، بیتا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي زیبایی ، هنر و شعر از دیدگاه فیلسوفان و اندیشمندان اتونی، بهناز ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي اسب وحشی درونت را رام کن حسینی بهبهانی، سیدفرزاد ‏‫۱۳۹۶ .‬
کتاب فارسي مجموعه واژگان زبان تخصصی آقازاده ابری، فاطمه ‏‫۱۳۹۶ .‬
کتاب فارسي نگاهی به کودکان کار از دریچه حقوقی کاظمی، محمد ‏‫‬‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي ارزشیابی مشاغل با رویکرد جبران خدمات و پیشرفت شغلی اسماعیل‌زاده طرئی، مهسان ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي آنچه در مدرسه و دانشگاه نمی‌آموزید صادقی آزاد، زهره ‏‫۱۳۹۶

, , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *