کتابهای چاپ شده در بهار 1396 انتشارات سخنوران

کتاب فارسي مدرس، مجتهد تنهای مجلس معتمدی‌ راد، محمد ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي تجلی جریان عطش واثقی‌نیا، نفیسه ‏‫‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي دو بار فکر کن، یک بار کد بزن خسروی، مهدی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مدیریت راهبردی عملکرد آرشیو ملی جمهوری اسلامی سلیمانی، زهرا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مهارت ارایه کنفراس و دفاع دانشجویی: مهارت عملی و کاربردی برای ارائه کنفرانس و دفاع از پایان‌نامه دانشجویی دهقانی، بهمن ‏‫‬‭۱۳۹۶.
کتاب فارسي حقوق خصوصی شهروندی اتباع بیگانه در نظام حقوقی ایران جباری، میترا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي قدم قدم تا خدا طاهری، آرزو ‏‫‏‏‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي خرده‌فروشی توسط متخصصان طراحی پرلوئیرو، پائولو ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي درمان جراحی شکستگی کالیس طالبی زاده، محسن ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مدیریت صادرات بین‌الملل گلاب، پریسا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي دادرسی‌های اختصاصی کیفری: (ترتیب و نحوه رسیدگی دادسراها و دادگاههای انقلاب ، نظامی، ویژه روحانیت و اطفال) مطابق با آخرین تحولات تقنینی تا سال ۱۳۹۴ زکوی، مهدی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مستند عشق ‏‫حیات‌الغیب‬، ‏‫سیده‌فاطمه‬ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي کلاس خود را با قلبتان اداره کنید ریدنور، کتی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ‏‫اتصال (RBS (Reduced beam section آذرخوش، حجت‌اله ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي نقش حمایت اجتماعی در عملکرد داوران مصور، رویا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي شخصیت و کمال‌گرایی داوران والیبال محمدحسینی، نرگس ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ابزارهای مالی در بانکداری اسلامی رحمت‌اللهی، پرستو ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي نقش کیفیت خدمات در وفاداری مشتریان بانک‌ها ازگلی، فرحناز ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي گاز کروماتوگرافی روغن ترانسفورماتور قدرت خرمی‌ اجیرلو، رامین ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي آن سوی سکوت توکلی محمدی، فاطمه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي بررسی انتقادی مبانی انسان‌شناسی نظریه‌های افکارعمومی ترابی جهرمی، وحید ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مبانی کارآفرینی در مهندسی صادقی، مریم ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي شرط تناسب در اکراه رافع مسئولیت کیفری منجمی، سیدمحمدعلی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي هدف‌نامه‌ی هفت مهدوی، ملیحه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي حیوانات در منظر اسلام مسلمی، شهرزاد ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي حرکات اصلاحی کاربردی کشوری، فاطمه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي بررسی عملکرد رسانه‌ای داعش طیبی فرد، لیلا ‏‫‬‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي خشونت خانوادگی علیه زنان مهری، علی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مطالعه سیاستگذاری فرهنگی دولتی در بخش هنرهای تجسمی(دوسالانه‌های نقاشی) طیبی فرد، لیلا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي پرندگان خانواده سهره طلازاده، فروغ ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي روانشناسی و اسلام نجاری، مرتضی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي راه‌های افزایش معرفت اهل بیت(ع) در جامعه مظفری، علی‌محمد ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي مهارت‌های ارتباطی و سلامت روان شعبانی، عامره ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي سه گام تا کشف استعداد؛ کشف شکوفایی استعداد فرزانه، علی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي سه قطعه از پازل کسب و کار علوی، سیدمحمدحسین ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مدیران موفق: راهکارهای ساده و کاربردی برای همه‌ی مدیران حیدری، مجید ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي اختلالات روانی ع‍ل‍ی‌ش‍اه‍ی‌، م‍رج‍ان‌ ‏‫‬۱۳۹۶.
کتاب فارسي آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت، حسابداری و اقتصاد قلندری، کمال ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي آشنایی با واحدهای تحقیق و توسعه چگنی، مهدیه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي کاربرد گیمیفیکیشن در صنعت بانکداری هرگر، ماریو ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي هوش معنوی منشور رفتار شهروندی سازمانی حسن‌پور رودبارکی، مریم ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي بلیت الکترونیکی رویدادهای ورزشی با رویکرد فناوری نریمانی، احمد ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي تکنیک‌های طلایی موفقیت در مدیریت یک سازمان ایرانی رشیدپور، محمدسجاد ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي حسابداری مالیاتی رستمی گیلانی، فرزاد ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي شکارچیان در میان ما: نسخه روانشناسی برای لذیذ نبودن خادمی، جلال ‏‫‬‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي طراحی در آموزش ‏‫طهماسبی‬، ‏‫رابعه‬ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي پرندگان خانواده سار: معرفی گونه‌ها، نگهداری، تربیت، تولید مثل و بیماریها طلازاده، فروغ ‏‫‏‏‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي بی‌حسی نورآگزیال فرزانه، مهران ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مروری بر مبانی نظری ساختار زمانی نرخ بهره خبازی، طهورا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي اصول تحقیقات بازاریابی ‏‫۱۳۹۶
عنوان پديدآور تاريخ نشر
کتاب فارسي ازدیاد برداشت و رسوب آسفالتین امرایی آستانی، یوسف ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مردی که نبود شریفی، آمنه ‏‫۱۳۹۶.‭‬
کتاب فارسي محراب در آیینه آرایه‌ها و تزیینات اسلامی ص‍ف‍اران‌، ال‍ی‍اس‌ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي آموزش تصویری زبان انگلیسی خ‍وش‌ص‍ف‍ت‌، زینب ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي بی‌حسی نورآگزیال فرزانه، مهران ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي داده‌کاوی با ماشین بردار پشتیبان دانشگر، فرید ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي آزمایش‌های الکتروشیمیایی ( براساس سرفصل درس آزمایشگاه شیمی تجزیه ۲) حسینی، مهدی ‏‫۱۳۹۶ .‬
کتاب فارسي مسیریابی هوشمند در شبکه‌های موردی سیار حسینی هسبستان، وحید ‏‫۱۳۹۶ .‬
کتاب فارسي ریسک و بیمه گودرزوند چگینی، سمانه ‏‫‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي طوطی‌سانان (معرفی گونه‌ها، نگهداری، تغذیه، تولیدمثل و بیماریها) طلازاده، فروغ ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي اخلاق حرفه‌ای ، رفتار شهروندی و فرهنگ سازمانی شاه امیری، طیبه ‏‫‬۱۳۹۶.‭‬
کتاب فارسي تجهیزات مکانیکی افشان، ابوالفضل ‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي اخلاق سازمانی پورمفرد، احمدرضا ‏‫۱۳۹۶.‭‬
کتاب فارسي سوپروایزری و نظارت بر اجرای لوله کشی افشان، ابوالفضل ‏‫۱۳۹۶.‭‬
کتاب فارسي مفاهیم حسابداری کاربردی دریانی نعمتی، مهدی ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي عقیق باده ‏‫۱۳۹۶.‭‬
کتاب فارسي اثربخشی آموزش ابراز وجود بر معنابخشی و تاب‌آوری نصیری، محمد ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي چاقی، ترکیب بدنی و کنترل وزن پوروقار، محمدجواد ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي کودک شما هم می‌تواند نابغه شود حاج نایب، زهرا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي برند در ورزش و هویت تیمی بنسبردی، علی ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي نگرشی بر الگوی صحیح مدیریت شهرهای کوچک قربانی، علیرضا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي موارد رافع مسیولیت قراردادی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین‌المللی کالا موسویان، مهسا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ‏‫‭500 English grammar tests: advance I خداشناس، محمدرضا ‏‫‏‫‭۱۳۹۶‬
کتاب فارسي ‏‫‭500 English grammar tests: advance II خداشناس، محمدرضا ‏‫۱۳۹۶‬
کتاب فارسي بلوغ عاطفی در دین و زندگی : درددلی با والدین و مربیان تربیتی محمدیاری، انسیه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي روان‌درمانی روان‌درمانگران ک‍ات‍ل‍ر، ج‍ف‍ری‌ ‏‫۱۳۹۶.‌‬
کتاب فارسي قرآن و سخنوران دهمرده، رضا ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي ‏‫بررسی جرم گروگانگیری و آدم‌رباعی [ صحیح: آدم‌ربایی] در حقوق ایران و قوانین بین‌‌المللی دشتیانی، علیرضا ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي شرح نولکشور بر دیوان حافظ شفیعی، فاطمه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي جنین‌شناسی عمومی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ماه‌های طلایی بهرام‌پور، معصومه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي داده‌کاوی پیشرفته طغرایی سمیرمی، میثم ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي اقتصاد مد لباس مولازاده، مریم ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي دلایل واگرایی کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به ایران حمیدی راوری، جواد ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي تحول علیزاده فرد، حسام ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ‏‫‭Autonomy in language learning پورمند، سلماز ‏‫۱۳۹۶‬
کتاب فارسي طراحی بانکهای اطلاعاتی هاشمی، یاسمن ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي سرمایه فکری زارعی‌وش، فاطمه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي نقشه راه عباس شیرازی، محمود ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي نگاهی بر دلایل نارضایتی کانال‌های توزیع پیمان، سعید ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي رنج و کوچ ( داستان ) یونسی، حجت‌الله ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مدیریت با رویکرد علوی امامی، مصطفی ‏‫‬۱۳۹۶.
کتاب فارسي ریاستیزی در شعر سنایی و حافظ بیرانوند، کیانوش ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي توپوگرافی بستر و هیدرولیک جریان میرزایی، حمید ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي کاربرد داده‌کاوی در اقتصاد قربانی، ابوالفضل ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي استانداردهای ابرداده‌ای و موتورهای کاوش آقاعابدی، زهرا ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي سیطره ی دروغ رضوانی، عباس ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مدیریت استعداد پیرزاد، علی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي حقوق اجتماعی زنان در ایران و آلمان زارعی، نرگس ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي جایگاه استرس و تاثیر آن بر مشاغل اجتماعی احمدی، نسیم ‏‫‬۱۳۹۶
عنوان پديدآور تاريخ نشر
کتاب فارسي مسیولیت کیفری اطفال تعصبی، محمد ‏‫‬‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي اسناد رهینه بانک‌ها قبادی‌نژاد، آذین ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي نقش کشمکش‌های والدین در سازگاری فرزندان ‏‫سیری هداوند‬، ‏‫اعظم‬ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی از منظر خسارات زیست‌محیطی ‏‫طاهری‬، ‏‫محمود‬ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي احوال و اشعار سروری کاشانی س‍روری‌، م‍ح‍م‍د ق‍اس‍م‌ب‍ن‌ح‍اج‍ی‌م‍ح‍م‍د ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي مجازات خدمات عام‌المنفعه ‏‫سلطان‬، ‏‫محمدمهدی‬ ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي جبران خسارت از منظر مسئولیت مدنی غیر قراردادی شعبانی‌ناو، کبری ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي جرم‌شناختی کودکان کانون اصلاح و تربیت سمنار، بهاره ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي میهنگان دانش‌شهرکی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مدیریت ارتباط با مشتری در ( تعاریف و مفاهیم) ‏‫مرادی زیبا‬، ‏‫سپیده‬ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (OHSAS)در صنایع پرخطر: مطالعه موردی صنایع صنام نادری، وحید ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي تاثیر نوآوری فرآیند بر قصد پس از خرید یاراحمدی‌ده‌نوی، پری‌چهر ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي اخلاق حرفه‌ای و شغلی عابدی، محمد ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مثلث رشد صنعتی حسن‌زاده، خدیجه ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي شهر اسلامی با تکیه بر تعالیم نبوی (ص) رضاپور قره‌جقه، اسماعیل ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي درآمدی بر توانمندسازی اجتماعات محلی شهری حیدری سورشجانی، رسول ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي طراحی مجموعه ورزشی بانوان با تاکید بر تکنولوژی سازه‌های چادری… منصوری، شیما ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي توسعه عملکرد صادرات مومن‌نژاد، حجت ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي شایسته سالاری در سازمانها خدابنده‌لویی، نادر ‏‫۱۳۹۶.‭‬
کتاب فارسي پلی‌کوزانول و پلاک‌های آتروم امرائی، منصور ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي دور آخر سرآبادانی تفرشی، سمانه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي زیست‌پذیری فضاهای شهری قاسم‌پور، آرش ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي طراحی و دکوراسیون داخلی در هتل‌ها خرمیان، مریم ‏‫‬۱۳۹۶.
کتاب فارسي عوامل روانی مرتبط با فرسودگی شغلی صانعی، مریم ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ماه ماهی فرامرزی، مرجان ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ذهن آگاهی یک طرح هشت هفته‌ای برای دستیابی به آرامش در دنیایی متلاطم ویلیامز، مارک ‏‫۱۳۹۶.‭‬
کتاب فارسي ساختارشناسی مفهومی مهریه در قوانین مدنی و حقوقی ایران ابراهیم‌پور قوی، شهلا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مهر تایید سلیمانی، زینب ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي بانکداری نوین و رشد بازار جباری رودی، علیرضا ‏‫‬‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي تولید همزمان برق و آب شیرین در نیروگاه شهید سلیمی نکا پورحمیدی، علیرضا ‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي راهبرد مبارزه با فساد اداری؛ در نظریه حکمرانی خوب ضیائی، حسین ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مدل‌سازی پراب میکروسکوپ نیروی اتمی شریفی، محمدجواد ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي آیینه خیال گاریچی مقدم، مریم ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي مشارکت الکترونیکی در عرصه دولت الکترونیک سلمانی، مریم ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي پنجاه انسان‌شناس کلیدی ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي طراحی ورودی شهر چمن‌آرا، حمیدرضا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي اثر بخشی آمیخته بازاریابی در صنعت ماهی پرورشی طهماسبی، امین ‏‫۱۳۹۶.‭‬
کتاب فارسي کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری دهقانی، مسعود ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي جستاری در رهبری تحول آفرین با تکیه بر هوش هیجانی جباری، صدف ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ۲۹ آنتی‌بیوتیک شگفت‌انگیز گیاهی برای درمان عفونت هیل، جیسن ‏‫۱‍۳۹۶.‬
کتاب فارسي پارادیپلماسی پورحسن، ناصر ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي راهنمای عملی آموزش والدین در تربیت فرزندان مبیض، مامون ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي انسان و نماز از دیدگاه مولانا و ناصر سبحانی فرامرزی‌ ساوجبلاغ، توفیق ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي ژنتیک و کاربردهای آن کمری، رضا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي روشهای تامین مالی در دانشگاه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ‏‫‭A glance at the history of second Language writing pedagogy خلیلی، تهمینه ‏‫۱۳۹۶‬
کتاب فارسي ‏‫توسعه پایدار و شاخصه‌های آن حسین‌نژاد‌ خیاوی، زهرا ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي ‏‫‭Swallow the idioms قنواتی، الناز ‏‫۱۳۹۶‬
کتاب فارسي راهبرد جدید ناتو در افغانستان و بازتاب آن بر امنیت ملی ایران بیات، محمود ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي معرفی سالمند و خانه سالمندان در راستای افزایش تعاملات اجتماعی نجفی‌ سوها، مریم ‏‫۱۳۹۶.‬

 

 

 

 

 

 

 

, , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *