کتابهای چاپ شده در انتشارات سخنوران اردیبهشت 69

کتاب فارسي ازدیاد برداشت و رسوب آسفالتین امرایی آستانی، یوسف ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مردی که نبود شریفی، آمنه ‏‫۱۳۹۶.‭‬
کتاب فارسي محراب در آیینه آرایه‌ها و تزیینات اسلامی ص‍ف‍اران‌، ال‍ی‍اس‌ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي آموزش تصویری زبان انگلیسی خ‍وش‌ص‍ف‍ت‌، زینب ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي بی‌حسی نورآگزیال فرزانه، مهران ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي داده‌کاوی با ماشین بردار پشتیبان دانشگر، فرید ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي آزمایش‌های الکتروشیمیایی ( براساس سرفصل درس آزمایشگاه شیمی تجزیه ۲) حسینی، مهدی ‏‫۱۳۹۶ .‬
کتاب فارسي مسیریابی هوشمند در شبکه‌های موردی سیار حسینی هسبستان، وحید ‏‫۱۳۹۶ .‬
کتاب فارسي ریسک و بیمه گودرزوند چگینی، سمانه ‏‫‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي طوطی‌سانان (معرفی گونه‌ها، نگهداری، تغذیه، تولیدمثل و بیماریها) طلازاده، فروغ ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي اخلاق حرفه‌ای ، رفتار شهروندی و فرهنگ سازمانی شاه امیری، طیبه ‏‫‬۱۳۹۶.‭‬
کتاب فارسي تجهیزات مکانیکی افشان، ابوالفضل ‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي اخلاق سازمانی پورمفرد، احمدرضا ‏‫۱۳۹۶.‭‬
کتاب فارسي سوپروایزری و نظارت بر اجرای لوله کشی افشان، ابوالفضل ‏‫۱۳۹۶.‭‬
کتاب فارسي مفاهیم حسابداری کاربردی دریانی نعمتی، مهدی ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي عقیق باده ‏‫۱۳۹۶.‭‬
کتاب فارسي اثربخشی آموزش ابراز وجود بر معنابخشی و تاب‌آوری نصیری، محمد ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي چاقی، ترکیب بدنی و کنترل وزن پوروقار، محمدجواد ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي کودک شما هم می‌تواند نابغه شود حاج نایب، زهرا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي برند در ورزش و هویت تیمی بنسبردی، علی ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي نگرشی بر الگوی صحیح مدیریت شهرهای کوچک قربانی، علیرضا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي موارد رافع مسیولیت قراردادی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین‌المللی کالا موسویان، مهسا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ‏‫‭500 English grammar tests: advance I خداشناس، محمدرضا ‏‫‏‫‭۱۳۹۶‬
کتاب فارسي ‏‫‭500 English grammar tests: advance II خداشناس، محمدرضا ‏‫۱۳۹۶‬
کتاب فارسي بلوغ عاطفی در دین و زندگی : درددلی با والدین و مربیان تربیتی محمدیاری، انسیه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي روان‌درمانی روان‌درمانگران ک‍ات‍ل‍ر، ج‍ف‍ری‌ ‏‫۱۳۹۶.‌‬
کتاب فارسي قرآن و سخنوران دهمرده، رضا ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي ‏‫بررسی جرم گروگانگیری و آدم‌رباعی [ صحیح: آدم‌ربایی] در حقوق ایران و قوانین بین‌‌المللی دشتیانی، علیرضا ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي شرح نولکشور بر دیوان حافظ شفیعی، فاطمه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي جنین‌شناسی عمومی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ماه‌های طلایی بهرام‌پور، معصومه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي داده‌کاوی پیشرفته طغرایی سمیرمی، میثم ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي اقتصاد مد لباس مولازاده، مریم ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي دلایل واگرایی کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به ایران حمیدی راوری، جواد ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي تحول علیزاده فرد، حسام ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ‏‫‭Autonomy in language learning پورمند، سلماز ‏‫۱۳۹۶‬
کتاب فارسي طراحی بانکهای اطلاعاتی هاشمی، یاسمن ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي سرمایه فکری زارعی‌وش، فاطمه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي نقشه راه عباس شیرازی، محمود ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي نگاهی بر دلایل نارضایتی کانال‌های توزیع پیمان، سعید ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي رنج و کوچ ( داستان ) یونسی، حجت‌الله ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مدیریت با رویکرد علوی امامی، مصطفی ‏‫‬۱۳۹۶.
کتاب فارسي ریاستیزی در شعر سنایی و حافظ بیرانوند، کیانوش ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي توپوگرافی بستر و هیدرولیک جریان میرزایی، حمید ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي کاربرد داده‌کاوی در اقتصاد قربانی، ابوالفضل ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي استانداردهای ابرداده‌ای و موتورهای کاوش آقاعابدی، زهرا ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي سیطره ی دروغ رضوانی، عباس ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مدیریت استعداد پیرزاد، علی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي حقوق اجتماعی زنان در ایران و آلمان زارعی، نرگس ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي جایگاه استرس و تاثیر آن بر مشاغل اجتماعی احمدی، نسیم ‏‫‬۱۳۹۶.

, , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *