شاعران هفت برابر مخاطب‌های شعر هستند!

مشاوره رایگان چاپ کتاب

09120617283

09354752333

09183775334

 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۰
 
 
بر اساس آمار بانک اطلاعات خانه کتاب سه هزار و هشتصد عنوان کتاب شعر در سال جاری منتشر شده و شمارگان معمول کتاب‌ شعر پانصد نسخه‌ است؛ بر این اساس می‌توان گفت شاعران تقریبا هفت برابر مخاطب‌های شعر هستند.
 
 

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)- هر سال تعداد کتاب‌های شعر بیشتر از سال قبل می‌شود. بر اساس بانک اطلاعات موسسه خانه کتاب قریب به چهار هزار کتاب شعر در سال جاری منتشر شده و کار به جایی رسیده که شمار شاعران چند برابر مخاطب‌های شعر شده است. بر اساس شمارگان پانصد نسخه‌ای کتاب‌های شعر، شاعران تقریبا هفت برابر مخاطب‌های شعر است. از میان هزاران کتاب منتشر شده تنها چند عنوان کتاب و چند شاعر مطرح شانس دیده شدن دارند و بی‌شمار کتاب نادیده گرفته شده و راه به جامعه مخاطب‌ها باز نمی‌کنند.

براساس اطلاعات موسسه خانه کتاب از یکم فروردین 1395 تا 10 اسفند‌‌ماه این سال پنج هزار و 156 عنوان کتاب در حوزه شعر منتشر شده است که سه هزار و 880 عنوان چاپ اول و یک هزار 276 عنوان چاپ مجدد بوده است. از این میان چهار هزار و 910 عنوان کتاب تالیفی و 246 عنوان ترجمه است که سه هزار و 145 کتاب سهم ناشران پایتخت‌نشین و دو هزار و 11 اثر سهم ناشران شهرستانی بوده است. این آمار در ادامه به تفکیک ماه بیان شده است.

فروردین
در فروردین ‌ماه امسال، ‌171 عنوان کتاب چاپ شده که 129 عنوان کتاب چاپ اولی و 42 عنوان چاپ مجدد بوده است. در این بین 159 عنوان کتاب تالیف و 12 عنوان ترجمه است که سهم پایتخت‌نشینان 160 عنوان و سهم ناشران شهرستانی 11 کتاب بوده است.
 
اردیبهشت
در اردیبهشت ‌ماه امسال، ‌562 عنوان کتاب چاپ شده که 461 عنوان کتاب چاپ اولی و 101 عنوان چاپ مجدد بوده است. در این بین 537 کتاب تالیف و 25 عنوان ترجمه است که سهم پایتخت‌نشینان 292 عنوان و سهم ناشران شهرستانی 270 عنوان بوده است.
 
خرداد
در خردادماه امسال، ‌444 عنوان کتاب چاپ شده که 343 عنوان چاپ اولی و 101 عنوان چاپ مجدد بوده است. در این بین 423 کتاب تالیف و 21 عنوان ترجمه است که سهم پایتخت‌نشینان 334 عنوان و سهم ناشران شهرستانی 110 عنوان بوده است.
 
تیر
در تیر‌ماه امسال، ‌539 عنوان کتاب چاپ شده که 337 عنوان چاپ اولی و 202 عنوان چاپ مجدد بوده است. در این بین 523 کتاب تالیف و 16 عنوان ترجمه است که سهم پایتخت‌نشینان 400 عنوان و سهم ناشران شهرستانی 139 عنوان بوده است.
 
مرداد
در مرداد‌ماه امسال، ‌510 عنوان کتاب چاپ شده که 362 عنوان چاپ اولی و 148 عنوان چاپ مجدد بوده است. در این بین 489 کتاب تالیف و 21 عنوان ترجمه است که سهم پایتخت‌نشینان 283 عنوان و سهم ناشران شهرستانی 227 عنوان بوده است.
 
شهریور
در شهریور‌ماه امسال، ‌320 عنوان کتاب چاپ شده که 267 عنوان چاپ اولی و 53 عنوان چاپ مجدد بوده است. در این بین 312 کتاب تالیف و 8 عنوان ترجمه است که سهم پایتخت‌نشینان 188 عنوان و سهم ناشران شهرستانی 132 عنوان بوده است.
 
مهر
در مهر‌ماه امسال، ‌318 عنوان کتاب چاپ شده که 235 عنوان چاپ اولی و 83 عنوان چاپ مجدد بوده است. در این بین 301 کتاب تالیف و 17 عنوان ترجمه است که سهم پایتخت‌نشینان 173 عنوان و سهم ناشران شهرستانی 145 عنوان بوده است.
 
آبان
در آبان‌ماه امسال، ‌438 عنوان کتاب چاپ شده که 317 عنوان چاپ اولی و 121 عنوان چاپ مجدد بوده است. در این بین 410 کتاب تالیف و 28 عنوان ترجمه است که سهم پایتخت‌نشینان 227 عنوان و سهم ناشران شهرستانی 211 عنوان بوده است.
 
آذر
در آذر‌ماه امسال، ‌455 عنوان کتاب چاپ شده که 342 عنوان چاپ اولی و 113 عنوان چاپ مجدد بوده است. در این بین 437 کتاب تالیف و 18 عنوان ترجمه است که سهم پایتخت‌نشینان 261 عنوان و سهم ناشران شهرستانی 194 عنوان بوده است.
 
دی
در دی‌‌ماه امسال، ‌571 عنوان کتاب چاپ شده که 448 عنوان چاپ اولی و 123 عنوان چاپ مجدد بوده است. در این بین 533 کتاب تالیف و 38 عنوان ترجمه است که سهم پایتخت‌نشینان 377 عنوان و سهم ناشران شهرستانی 194 عنوان بوده است.
 
بهمن
در بهمن‌ماه امسال، ‌703 عنوان کتاب چاپ شده که 536 عنوان چاپ اولی و 167 عنوان چاپ مجدد بوده است. در این بین 668 کتاب تالیف و 35 عنوان ترجمه است که سهم پایتخت‌نشینان 388 عنوان و سهم ناشران شهرستانی 315 عنوان بوده است.
 
اسفند
از یکم تا دهم اسفندماه امسال نیز، ‌125 عنوان کتاب چاپ شده که 103 عنوان چاپ اولی و 22 عنوان چاپ مجدد بوده است. در این بین 118 کتاب تالیف و 7 عنوان ترجمه است که سهم پایتخت‌نشینان 62 عنوان و سهم ناشران شهرستانی 63 عنوان بوده است.
 
رونق روز‌های کتاب عموما در اردیبهشت‌ماه فصل برگزاری نمایشگاه کتاب است. در بخش شعر عمده توجه نشر آثار  فارسی است و ناشران کمتر توجهی به شعر ترجمه دارند. 


 

انتشار سه هزار و 145 عنوان کتاب در تهران و دو هزار و 11 عنوان در سایر شهرها نشان می‌‌دهد که شاعران برای چاپ کتاب‌های شعر بهتر است به سراغ ناشران تهرانی بروند چراکه تعداد عنوان کتاب شعر منتشر شده در سراسر کشور نسبت به تهران اختلاف زیادی دارد.

, , , , , , , , ,

One thought on “شاعران هفت برابر مخاطب‌های شعر هستند!”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *