کتابهای چاپ شده در سال ۸۹ انتشارات سخنوران

عنوانپدیدآورتاریخ نشر
کتاب فارسی مهارت‌های زندگینیازی، محسن‏‫۱۳۸۹.
کتاب فارسی م‍ی‍راث‌ گ‍ذش‍ت‍گ‍ان‌اوس‍طی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی نانوخوشه‌هاص‍ل‍وات‍ی‌ نیاسری، م‍س‍ع‍ود‏‫‬‏۱۳۸۹.
کتاب فارسی نانوفناوری و تصفیه آبص‍ل‍وات‍ی‌ نیاسری، م‍س‍ع‍ود‏‫۱۳۸۹.‭‬
کتاب فارسی نانوکاتالیست‏‫‏۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی هایفتز آنگونه که می‌شناختمآگوس، آیکه‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی یادداشتهای پریشان دنیای اسرارآمیز ذهن فراموشکارثابتی‌پور، علی‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی ‏‫۵۰ نگاه برتر در زمینه‌ی معنویات‬باتلر-بودن، تام‏‫۱۳۹۱.‬
کتاب فارسی ‏‫راهنمای موفقیت در مهارت‌های تفکر انتقادی( در ۲۰ دقیقه در روز)استارکی، ‏‫لورن بی.‬‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسی ‏‫کاربردهای Simulink در مهندسی‬قشونچی برق، هادی‏‫۱۳۸۹

 

عنوانپدیدآورتاریخ نشر
کتاب فارسی ۱۰۰ نکته مهم در زبان انگلیسیآفرین اسدی، فهیم‏‫‏۱۳۸۹.
کتاب فارسی آموزش بر پایه تفکر خلاقکوان، جان‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی ارزیابی و اصلاح شوری خاککنفرانس بین المللی طبقه بندی و اصلاح خاک اراضی تخریب‌ یافته محیط‌های خشک‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسی بازی کنید، گرامر بیاموزیدری‍ن‍وول‍وک‍ری‌، م‍اری‍و‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی بزرگراه جوانی: تغذیه سالم و طبیعیماریوت، سوزانا‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی بید لیلیفیاض‌بخش، فرزانه‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی تکنیک‌های تحقیق تلفیقیکرسول، جان دبلیو.‏‫‏‫۱۳۸۹.‬‬‬
کتاب فارسی جامعه‌شناسینیازی، محسن‏‫‬‏۱۳۸۹.
کتاب فارسی جلو‌ه‌های نمایشی در مثنویکهنسال، مریم‏‫۱۳۸۹.‭‬
کتاب فارسی جو یادگیری موثر در موسسات یاددهنده و یادگیرندهبرانت، ‏‫رونالد اس.‬‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی چراغ خلوتیان۱۳۸۹.
کتاب فارسی چگونه فرزندان ما با حجاب می‌شوند؟ل‍ق‍م‍ان‍ی‌، اح‍م‍د‏‫۱۳۸۹.‬
نسخه خطی خاطراتن‍ع‍م‍ت‌ ف‍س‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌جمادی الثانیه ۱۳۲۵ق.
کتاب فارسی داستان بخوانید، انگلیسی بیاموزیدآفرین اسدی، فهیم‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی دانشگاه کارآفرین ارتباط دانشگاه، صنعت و جامعهنیازی، محسن‏‫۱۳۸۹.‬‬
کتاب فارسی رخ ماهشاکرمی خوانساری، مریم‏‫‏۱۳۸۹.
کتاب فارسی روایت ویرانی لبخندهافیضی، الماس‏‫‏۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی روش تحقیق میدانیتیلور، کلر‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی روش متوسط حجمیعباسیان‌آرانی، علی‌اکبر‏‫‬۱۳۸۹.
کتاب فارسی روشهای تحقیق تلفیقیکرسول، جان دبلیو.‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی روش‌های تحقیق در علوم اجتماعیوال‍ی‍م‍ن‌، ن‍ی‍ک‍لاس‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی زیبایی و شادابی طبیعیماریوت، سوزانا‏‫‬۱۳۸۹.
کتاب فارسی سلامت سازمانی (با تاکید بر سلامت مدارس)یزدخواستی، علی‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی سلول‌های خورشیدی نانو‌ساختارص‍ل‍وات‍ی‌ نیاسری، م‍س‍ع‍ود‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی شهر بی‌شهرزاد-نخستین مجموعه شعرب‍اق‍ری‌، ب‍ه‍ادر‏‫۱۳۹۰ .‬‬‬
کتاب فارسی عشق‌نامه‌ی لیلی و مجنونن‍ام‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی عشق‌نامه‌ی وامق و عذران‍ام‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی علی‌باباثابتی‌پور، علی‏‫‏۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی فرش و قالیبافی کاشاننیازی، محسن‏‫‏۱۳۸۹.
کتاب فارسی کارنامه ماوراءالنهر پژوهیخ‍دای‍ار، اب‍راه‍ی‍م‌‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی کاشان‌شناسینیازی، محسن‏‫۱۳۸۹.‬‬‬‬
کتاب فارسی کتاب جامع فن ترجمهابراهیمی، محمود‏‫۱۳۸۹ -‬
کتاب فارسی کودکان خیابانینیازی، محسن‏‫‏‫۱۳۸۹.‬‬‭‬
کتاب فارسی گام‌های مثبت‌اندیشی: شیوه‌های عملی برای لذت‌بردن از زندگیراوسن، پولین‏‫‏‫۱۳۸۹.‬‬
کتاب فارسی گزیده آثار چهارمین جشنواره گرافیک دانشجویی سماجشنواره گرافیک دانشجویی سما ( چهارمین‏‫۱۳۹۰.‬
نسخه خطی لیلی و مجنون (مثنوی-)ن‍ام‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌۱۲۴۷ق. (ح-) (به قرینه ش ۳ مجموعه)
کتاب فارسی مبانی حقوق شهروندی در نهج‌البلاغهاس‍لام‍ی‌، اح‍م‍د‏‫‏‏۱۳۸۹.
کتاب فارسی مبانی نانوغشاهای پلیمری و فرایند نانوفیلتراسیوناکبری، احمد‏‫۱۳۸۹ .‬‬‬
کتاب فارسی مبانی و اصول کارآفرینی با تاکید بر جنبه‌های نظری و عملیاتینیازی، محسن‏‫‏۱۳۸۹.
کتاب فارسی مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای و طبقه‌بندی شده روش‌های تحقیق و آمارنیازی، محسن‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی مرجع کامل Microsoft Access 2010 به همراه برنامه‌نویسی VBA در اکسسی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌‏‫۱۳۹۲‬
کتاب فارسی مردم شناسی آران و بیدگلنیازی، محسن‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی مردم‌شناسی جهانگردینیازی، محسن‏‫۱۳۸۹.‭‬
کتاب فارسی مردم‌شناسی خوانسارنیازی، محسن‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی مردم‌شناسی گلپایگاننیازی، محسن‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی مروری جامع بر نظریه‌های جامعه‌شناسی و روش‌تحقیقباقری بنجار، عبدالرضا‏‫۱۳۸۹.‬‬
کتاب فارسی مشاجره نه! گفتگو کنید۱۳۸۹.
کتاب فارسی مصاحبه پژوهشیگ‍ی‍ل‍ه‍ام‌، ب‍ی‍ل‌‏‫‬‏۱۳۸۹.
پایان نامه فارسی مطالعه خواص ترمودینامیکی مایعات یونی بر پایه ایمیدازولیم و مخلوط آنها با آب و بررسی اثر طول زنجیر آلکیل با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو و دینامیک مولکولی
کتاب فارسی مقدمه‌ای بر دانشگاه تمدن‌سازنیازی، محسن‏‫۱۳۸۹

, , , , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *