چاپ کتاب در سال ۹۰ انتشارات سخنوران

عنوانپدیدآورتاریخ نشر
کتاب فارسی « کاربرد وسایل سمعی و بصری در روابط عمومی»بهرامیان، شفیع‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی آشنایی با ناقل‌های ژنی با تاکید بر پلاسمیدهاابوذری‌ گزافرودی، ابوذر‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی، شهری و روستاییتوکل‌دوست، زهرا‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی آمار و احتمالقلی‌پور، معصومه‏‫۱۳۹۰.‬‬
کتاب فارسی آموزش شماتیک Microsoft Project ۲۰۱۰ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی ارتباط با رسانهبخشی، شیرزاد‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی ارزشیابی آموزشیقادری، حیدر‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی اصول براده‌برداریآرزو، ب‍ه‍روز‏‫۱۳۹۰.‭‬
کتاب فارسی افسانه‌های اوکراینب‍اق‍ری‌، ب‍ه‍ادر‏‫‌۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی امنیت زنان (رویکرد نظری و عملی)فرشادفر، یاسمن‏‫‏۱۳۹۰.
کتاب فارسی انگیزه برای پیروزیدنی، ریچارد‏‫‏‫۱۳۹۰.‬‬
کتاب فارسی اینترنت و جامعهنیازی، محسن‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی اینترنت و جامعهنیازی، محسن‏‫۱۳۹۰.‬
پایان نامه فارسی بررسی نهضت شعوبیه و وجوه انعکاس آن در آثار مشاهیر سخنوران ایران تا پایان سده‌ی ششم هجری
کتاب فارسی پیر تعلیمب‍اق‍ری‍ان‌ م‍وح‍د، سید رض‍ا‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی تحلیلی بر رفتار شهروندی سازمانیامامی، مصطفی‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی تشریفاتشایان‌فخر، محمدعلی‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی تکنیکهای کسب دانش ؛ راهنمای گام به گاممیلتون، ‏‫ان. آر.‬‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی جامعه‌شناسی سالمندینیازی، محسن‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی جامعه‌شناسی طلاقنیازی، محسن‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی چگونه فرزندان ما با حجاب می‌شوند؟ل‍ق‍م‍ان‍ی‌، اح‍م‍د‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسی حسابداری شرکت‌ها (۲)پناهی، مهدی‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی حسابداری صنعتی (۱)امینی، سعید‏‫‏‫۱۳۹۰.‬‬
کتاب فارسی حسابداری مالیمیرآقایی، مهتاب‌سادات‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی حقوق جزای عمومی کاربردی با بررسی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰نیکبختی، جواد‏‫۱۳۹۱.‬
کتاب فارسی دفترچه قرمز: داستان‌های واقعیاوس‍ت‍ر، پ‍ل‌‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی دیدگاه‌های مدیریتیلوید، ‏‫کنت ال.‬‏‫۱۳۹۰.‬
نسخه خطی دیوان‌طالب‌آملیطال‍ب‌ آم‍ل‍ی‌احتمالا قرن ۱۱ق.
کتاب فارسی راهنمای عملی داده‌پردازی زیستی و پروژه‌های ژنومم‍ل‍ب‍وب‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی راهنمای گام به گام کسب دانش در عملمیلتون، ‏‫ان. آر.‬‏‫۱۳۹۱.‬
کتاب فارسی راهنمای گام به گام کسب دانش در عملمیلتون، ‏‫ان. آر.‬‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسی راهنمای مبلغان و سخنورانغ‍ی‍اث‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، سیدم‍ح‍م‍درض‍ا‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی ریاضی عمومیقلی‌پور، معصومه‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی شوق پیروزیدنی، ریچارد‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی شهر بی‌شهرزاد-نخستین مجموعه شعرب‍اق‍ری‌، ب‍ه‍ادر‏‫۱۳۹۰ .‬‬‬
پیایند طلوع۱۳۹۰
کتاب فارسی عشق‌نامه‌ی خسرو و شیرینن‍ام‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی فناوری‌های دانشمیلتون، ‏‫ان. آر.‬‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی قدرت شگفت‌انگیز ذهنب‍وزان‌، ت‍ون‍ی‌‏‫۱۳۹۰.
کتاب فارسی گزیده آثار چهارمین جشنواره گرافیک دانشجویی سماجشنواره گرافیک دانشجویی سما ( چهارمین‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی مبانی سازمان و مدیریت( خلاصه‌ای از مباحث سازمان و مدیریت قابل استفاده برای دانشجویان…)امامی، مصطفی‏‫۱۳۹۰.‬‬
کتاب فارسی مبانی کارآفرینی‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی مثنوی نظم‌السلسلهوصلی سمرقندی، سیداحمد‏‫۱۳۹۰ .‬‬‬
کتاب فارسی مدیریت خرد: نوآوری و نوآوران در هزاره سوماکبری، عباس‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی مدیریت خرد؛ اگر می‌دانستید که چه می‌دانید…اکبری، عباس‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی مدیریت خرد؛ پرواز را بیاموز ویژه مدیران سازمانها، شرکت‌ها و بنگاههای صنعت و کسب و کار …اکبری، عباس‏‫‏‫۱۳۹۰.‬‬
کتاب فارسی مردم‌شناسی (انسان‌شناسی)شایان‌فخر، محمدعلی‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسی نانوشیمیص‍ل‍وات‍ی‌ نیاسری، م‍س‍ع‍ود‏‫۱۳۹۰.‭‬‬
کتاب فارسی نگرش‌های شغلیامامی، مصطفی‏‫۱۳۹۰.‬
نسخه خطی ورقه‌و‌گلشاهمخلصی‌تبریزی‌، حسن‌، قرن‌۱۰ق. پیدیآوراحتمالا قرن ۱۴ق.
کتاب فارسی هنوز عشق… مجموعه اشعارترمذی، جعفرمحمد‏‫‏۱۳۹۰.
کتاب فارسی ‏‫کار‌آفرینی مفاهیم، تئوری‌ها و مکاتبامامی، مصطفی‏‫۱۳۹۰.
کتاب فارسی ‏‫‬‭Whishes : a chapbookتقوی، لیلا‏‫۱۳۹۰‬‬
کتاب فارسی ‏‫‭English short storiesمستخدمی، سمیه‏‫۱۳۹۰

 

 

, , , , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *