هر چه در بالا ،  همان در پایین.

هر چه در درون ، همان در بیرون.

( لوح امرالد، حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد )

– قانون جذب راز بزرگ زندگی است.

– قانون جذب می گوید که هر چیز چیزهای شبیه خودش را جذب می کند. بنابراین وقتی به چیزی فکر می کنی، افکار مشابه آن چیز را هم به طرف خودت جذب می کنی.

– افکار خاصیت مغناطیسی و فرکانس دارند. وقتی فکر می کنی، ‌افکارت را به جهان خارج می فرستی و آن ها با خاصیت مغناطیسی تمام چیزهای مشابهی را که از نظر فرکانس با آن یکی هستند به خود جذب می کنند. هر فکری که از ذهن خارج شود دوباره به منبعش برمی گردد و این منبع خود تو هستی.

– تو مثل یک برج فرستنده امواج تلویزیونی هستی و با فکرهایت فرکانسی را پخش می کنی. اگر میخواهی چیزی را در زندگی ات عوض کنی. باید با تغییر دادن فکرهایت فرکانس را عوض کنی.

– فکری که الان در سرداری زندگی آینده ات را می سازد. تو زندگی ات را با فکرهایت میسازی. چیزی که بیشتر به آن فکر می کنی یا بیشتر روی آن تمرکز می کنی به شکل زندگی تو ظاهر میشود. افکارت واقعیت پیدا می کنند.

– قانون جذب یک قانون طبیعی است و مثل جاذبه بی طرف است.

– هیچ چیز نمی تواند وارد زندگی تو شود مگر این که با فکر کردن مداوم آن را به زندگی ات وارد کنی.

– برای این که بدانی داری به چه چیزی فکر می کنی، از خودت بپرس که چه احساس داری. احساسات ابراز با ارزشی هستند که فوراً به ما می گویند به چه چیزی فکر می کنیم.

– داشتن احساس بد و افکار خوب در آن واحد غیر ممکن است.

– افکار تو فرکانس امواجی را که به اطراف می فرستی تعیین می کنند و احساساتت فورا به تو می گویند روی چه فرکانسی هستی. وقتی احساس بدی داری، روی فرکانسی هستی که چیزهای بد بیشتری را به طرف تو جذب می کند. وقتی احساس خوبی داری. چیزهای خوب بیشتری را با قدرت به طرف خودت جذب می کنی.

– احساس عشق بالاترین فرکانسی است که می تواند منتشر کنی. هرچه بیشتر احساس عشق کنی و عشق بیشتری را منتشر کنی، قدرت بیشتر به دست می آوری.

– قانون جذب، مانند غول چراغ جادو،‌ تمام خواسته های ما را برآورده می کند.

– با استفاده از فرآیند خلاق در طی سه مرحله می توانی چیزی را که می خواهی خلق کنی:

۱- مطرح کردن ۲- باور داشتن ۳- احساس کردن.

– «خواستن» آرزویت از دنیا به تو این فرصت را می دهد که در مورد خواسته ات روشن شوی. وقتی از نظر ذهنی روشن باشی که چه می خواهی، در حقیقت خواسته ات را مطرح کرده ای.

– منظور از «باور داشتن» این است که با تمام وجود، چه در رفتار، چه در گفتار و چه در افکار، اطمینان داشته باشی که چیزی را که درخواست کرده ای همین حالا به دست آورده ای. وقتی فرکانس «دریافت کردن چیزی» را صادر می کنی، قانون جذب تمام افراد، موقعیت ها و اتفاق ها را برای برآورده کردن خواسته ات فعال می کند.

– «دریافت کردن» خواسته یعنی این که احساساتت در مورد آن خواسته درست مانند وقتی باشد که آن را واقعا دریافت می کنی. یعنی واقعا احساس کنی که آن چیز دیگر مال توست. «داشتن احساس خوب» تو را روی فرکانس چیزی که می خواهی قرار می دهد.

– برای کم کردن وزن، روی «کم کردن وزن» تمرکز نکن. به جای آن روی وزن ایده آلت تمرکز کن. «داشتن وزن ایده آل» را با تمام وجود احساس کن. آن وقت است که وزن ایده آلت را به سوی خودت جذب خواهی کرد.

– دنیا برای عملی کردن خواسته تو به زمان نیاز ندارد. برای دنیا آشکار کردن یک میلیون دلار همان قدر آسان است که آشکار کردن یک دلار.

– خواستن چیزهای کوچکی از قبیل یک فنجان قهوه یا جای پارک راه آسانی برای تجربه کردن عملی قانونی جذب است. با تمام قدرت اراده کن که چیزهای کوچک را جذب کنی. وقتی بفهمی که چه قدرتی برای جذب خواسته هایت داری، به سمت خلق چیزهای بزرگ تر کشیده می شوی.

– روز خودت را پیشاپیش خلق کن. برای این کار به این فکر کن که می خواهی روزت چه طور بگذرد. با این کار زندگی ات را آگاهانه خوای ساخت.

– انتظار نیروی جذب کننده قدرتمندی است. انتظار چیزهایی را داشته باش که می خواهی و انتظار چیزهایی را که نمی خواهی نداشته باش.

– سپاس گزاری و قدردانی نیروی قدرتمندی برای تغییر دادن انرژی توست و نعمت های بیشتری را وارد زندگی ات می کند. به خاطر نعمت هایی که در حال حاضر داری خدا را شکر کن تا چیزهای خوب بیشتری را جذب کنی.

– تشکر و قدردانی پیش از دریافت چیزی که می خواهی اشتیاقت را بیشتر می کند و در نتیجه برای دریافت آن پیام قدرتمندتری به هستی می فرستی.

– تجسم یعنی این که در ذهنت خودت را تصور کنی که در حال لذت بردن از چیزی هستی که آرزویش را داری. وقتی تجسم می کنی، افکار و احساسات قدرتمندی در وجودت شکل می گیرد انگار به آرزویت رسیده ای. سپس قانون جذب آن چه را در ذهنت مجسم کرده ای به صورت واقعیت به تو می گرداند.

– اگر می خواهی از قانون جذب به نفع خودت استفاده کنی، باید مدام آن را به کار ببری، نه برای مدت کوتاهی.

– هر شب قبل از خواب به اتفاقاتی که در طور روز برایت افتاده فکر کن. و هر رویداد یا لحظه ای را که دلخواهت نبوده به شکل دلخواه در ذهنت بازسازی کن.

– برای جذب پول به ثروت فکر کن. اگر همه حواست متوجه کمبود پول باشد، غیرممکن است بتوانی پول بیشتری را جذب زندگی ات کنی.

– خوب است قوه تخیلت را به کار ببری و طوری رفتار کنی که انگار همین حالا پولی را که می خواهی داری. طوری رفتار کن که انگار ثروتمند هستی تا احساس بهتری نسبت به پول پیدا کنی. وقتی احساس بهتری نسبت به پول داشته باشی، پول بیشتری را به خودت جذب می کنی.

– همین لحظه شاد بودن سریع ترین راه جذب پول به زندگی ات است.

– هدفت این باشد که به هر چه دوست داری نگاه کنی و بگویی: «کاری نداره . من می تونم بخرمش.» با این کار طرز فکرت را تغییر میدهی و نسبت به پول احساس بهتری پیدا می کنی.

– پولت را به دیگران ببخش تا پول بیشتری به زندگی ات بیاید. وقتی در مورد پول دست و دل باز باشی و پولت را با دیگران قسمت کنی،‌ در واقع داری به دنیا می گویی: « من کلی پول دارم. »

– مدام تجسم کن که چک دریافت می کنی.

– سعی کن در ترازوی ذهنت کفه ثروت سنگین تر باشد. به ثروت فکر کن.

– وقتی می خواهی با دیگران ارتباط برقرار کنی، باید مطمئن شوی که افکار ، حرف ها،‌کارها و محیط اطرافت در تضاد و تعارض با خواسته ات قرار نگرفته اند.

– به نیازها و خواسته های خودت رسیدگی کن تا وقتی نیازهای خودت را برآورده نکنی،‌نمی توانی به دیگران کمک کنی.

– به خودت احترام بگذار و عشق بورز تا کسانی را که به طرف خودت جذب کنی که دوستت دارند و برایت احترام قائلند.

– وقتی احساس بدی نسبت به خودت داری، ‌از ورود عشق به درونت جلوگیری میکنی و در عوض موقعیت ها و افرادی را به طرف خودت جذب می کنی که احساس بد تو را بیشتر می کنند.

– اگر همه حواست را متوجه ویژگی های مثبت وجودت کنی، ‌قانون جذب خصوصیات بی نظیر دیگرت را آشکار خواهد کرد.

– اگر می خواهی رابطه مفید و موثری داشته باشی، به جای گله و شکایت فقط به ویژگی های ارزشمند طرف مقابلت فکر کن. وقتی به ویژگی های مثبت دیگران توجه می کنی، بیشتر از آن ویژگی ها بهره مند می شوی.

– تاثیر دارو نما نمونه ای عملی از قدرت قانون جذب است. وقتی بیمار واقعا باور دارد که دارونما شفابخش است، به چیزی که به آن معتقد است می رسد و درمان می شود.

– « تمرکز روی سلامتی کامل » کاری است که همه ما می توانیم از درون انجام بدهیم، صرف نظر از این که دور و برمان چه می گذرد.

– خنده شادی می آورد، افکار منفی را از بین می برد و معجزه آسا بیماری ها را درمان می کند.

– بیماری با فکر و توجه بیش از حد به آن در بدن ماندگار می شود. اگر حالت زیاد خوب نیست، لازم نیست در موردش با دیگران حرف بزنی،‌ مگر این که دنبال درد و بیماری بیشتر باشی. وقتی به حرف های مردم در مورد مریضی شان گوش می کنی،‌انرژی بیماری شان را افزایش می دهی. به جای این کار موضوع صحبت را عوض کن و درباره چیزهای خوب حرف بزن و با قدرت روی سلامتی آن ها تمرکز کن.

– باورهایی که در مورد پیری و فرسودگی و بیماری های مختلف می زنند گوش نکن. حرف های منفی برایت هیچ سودی ندارند.

– هر چه بیشتر در برابر چیزی مقاومت کنی، بیشتر آن را جذب می کنی. اگر می خواهی چیزی را تغییر بدهی، به درونش نفوذ کن و با افکار و احساساتت پیام جدیدی را به دنیا بفرست.

– تو نمی توانی با تمرکز روی چیزهای منفی، دنیا را تغییر بدهی. وقتی حواست را متوجه حوادث و اتفاقات بدی که در دنیا می افتد می کنی، نه فقط اوضاع را بدتر می کنی بلکه روی زندگی ات هم اثر منفی می گذاری.

– به جای توجه کردن به مشکلات دنیا توجه و انرژی ات را صرف عشق، اعتماد، وفور نعمت، صلح کن.

– هیچ وقت منبع چیزهای خوب تمام نمی شود چون به اندازه کافی برای همه وجود دارد. هدف زندگی وفور و فراوانی نعمت است.

– تو می توانی با فکر و احساسات به منابع نامحدود نعمت دست پیدا کنی و آن را تجربه کنی.

– هر چیز در این دنیا را تحسین کن و برای همه آرزوی برکت و نعمت کن. با این کار تمام افکار منفی و ناسازگاری هایت را از بین می بری و امواجت را روی بالاترین موج عالم، یعنی عشق، تنظیم می کنی.

– همه چیز انرژی است. تو یک توده متراکم انرژی هستی بنابراین می توانی هر چیزی را که می خواهی به طور الکتریکی تحریک کنی که به سمت تو جذب شود یا انرژی الکتریکی خود را طوری تنظیم کنی که به سمت آن چیز بروی.

– تو یک موجود غیر مادی هستی. تو انرژی هستی و انرژی نمی تواند، به وجود بیاید یا از بین برود، فقط تغییر حالت می دهد. بنابراین حقیقت وجود تو همیشه بوده و همیشه خواهد بود.

– دنیا از فکر تشکیل شده است. ما نه تنها خالق سرنوشت خود بلکه آفریننده سرنوشت جهان هستیم.

– یک منبع نامحدود از افکار و رویدادهای مختلف در اختیار توست. تمام دانش ها، کشف ها و اختراعات به صورت بالقوه در ذهن بیکران هستی وجود دارند و منتظرند تا ذهن بشر آن ها را استخراج کند. همه چیز در ضمیر تو وجود دارد.

– همه ما به هم وصلیم، همه ما یکی هستیم.

– خودت را از دست سختی ها و مشکلات گذشته، ناهنجاری های فرهنگی و باورهای نادرست اجتماعی رها کن.

تو تنها کسی هستی که می توانی آن زندگی را که شایسته اش هستی به وجود بیاوری.

– یک راه میان بر برای رسیدن به آرزوهایت این است که به چیزی که می خواهی به عنوان واقعیت محضی که وجود دارد نگاه کنی.

– قدرت تو در افکار توست بنابراین یادت باشد همیشه هوشیار باشی و مراقب باشی که به چه چیزی فکر می کنی. به عبارت دیگر « یادت باشد که یادت نرود ».

– تو باید تخته سیاه زندگی ات را با آنچه می خواهی پر کنی.

– تمام چیزی که الان به آن احتیاج داری این است که احساس خوبی داشته باشی.

– هرچه از نیروی درونی ات بیشتر استفاده کنی، نیروی بیشتری در درونت کشف خواهی کرد.

– وقت دریافتن عظمتت همین حالاست.

– ما در میانه یک عصر پرشکوه هستیم. به محض اینکه از بند افکار محدود کننده خلاص شویم،‌ عظمت واقعی بشر را در هر زمینه ای از خلقت خواهیم دید.

– کاری را که دوست داری انجام بده. اگر نمی دانی لذت واقعی تو در چیست، از خودت بپرس : «چه چیزی به من لذت می دهد؟ » وقتی خود را برای انجام کاری که برایت لذت بخش است متعهد می کنی، آبشاری از چیزهای لذت بخش به زندگی ات سرازیر می شود چون تو امواج لذت را به اطرافت می تابانی.

– حالا که دانش راز را فرا گرفتی، بستگی به خودت دارد که چطور از آن استفاده کنی.

هر چیزی و کاری که انتخاب کنی حق با توست. همه قدرت متعلق به توست.

با تشکر –  مهدی برزگر